Trstená

Mesto Trstená, ležiace tesne pri hraniciach s Poľskom, bolo založené roku 1609 kráľom Matejom II. Pod rozvoj mesta sa výrazne zapísala židovská komunita. Presný datum vzniku židovskej obce nepoznáme; založená bola, ako mnoho iných obcí na západe Slovenska, moravskými Židmi emigrujúcimi do Uhorska pod tlakom familiantského zákona, ktorý v českých zemiach povoľoval založiť rodinu len prvorodzenému synovi. Obec v Trstené bola pomerne veľká: doklady z roku 1811 hovoria o prítomnosti 18 židovských rodín, maximum počtu je zaznamenané okolo r. 1905; vtedy tu žilo 201 Židov (asi 8,5 % obyvateľov). V tom čase tvorili dominantnú časť obchodníckej a podnikateľskej vrstvy a z ich zdrojov pochádzala viac ako polovica príjmov mesta. Až do roku 1942 žilo v Trstenej približne 150 Židov. V súčasnosti ich pamiatku pripomína cintorín, budova synagógy a na nej pamätná tabuľa z r. 2006, ktorá vznikla z podnetu žiakov trstenského Gymnázia Martina Hattalu.

Synagoga v Trstené

Synagóga bola postavená medzi rokmi 1822 až 1839 v centre mestečka. Budova, kde sa nachádzala aj židovská škola (1894-1942), dlho slúžila ako sklad, dnes sú jej priestory využité na obchodné účely. Po budapeštianskom kongrese r. 1868 sa obec stala neologickou a podliehala rabinátu v Dolnom Kubíne. Cintorín (40 x 80 m), ktorý sa rozprestiera v hore smerom na Tvrdošín, je pravidelne udržiavaný a v pomerne dobrom stave. Nápisy na náhrobných kameňoch sú hebrejské a nemecké.

Súčasná Trstená má 7407 obyvateľov. Internetové stránky mesta venované histórii sa o jeho židovskej minulosti nezmieňujú.

Klíčová slova

Trstená

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.