Poprvé bez stereotypov

Filmový príbeh z čas Slovenského štátu

V apríle sa v Bratislave konala premiéra filmu Nedodržaný sľub. Filmový príbeh vytvorený podľa rovnomennej knihy zachytáva tragické osudy mladého človeka - Žida z početnej rodiny bývajúcej v mestečku Bánovce nad Bebravou v období Slovenského štátu. Je to zároveň verný obraz slovenského fašizmu a postojov majoritnej slovenskej spoločnosti voči rasovo prenasledovaným. Hlavným hrdinom filmového príbehu je žijúca osoba - Martin Friedmann alias Martin Petrášek (83). Druhé meno používal počas života v ilegalite, keď ako Žid v Slovenskom štáte bojoval o holé prežitie a po oslobodení si toto meno ponechal.

Nedodržaný sľub

Príbeh je videný židovským pohľadom na dejiny Slovenska v období Slovenského štátu. Spracovanie nie je poznačené pátosom, ktorému sa, žiaľ, viaceré podobné diela nedokázali vyhnúť. Druhým momentom, ktorý si na príbehu cením, je odmietanie vžitých stereotypov. Tento príbeh vykresľuje realitu aj tam, kde by mnohí miesto nej niektorý zo zabehnutých, falošných stereotypov očakávali. Napr. návrat hlavného hrdinu do rodného domu po šiestich rokoch (v jeho rodnom dome pochopiteľne býva árijský majiteľ) je opísaný tak, ako som to opakovane počul a čítal od pamätníkov holokaustu, tie isté reakcie, tie isté vety, tie isté formulácie. Rovnako bez stereotypov je zachytený aj pobyt Martina Petráška medzi partizánmi. Scenár sa nevyhýba reflexii prejavov antisemitizmu (Martin Petrášek je svedkom bezdôvodnej popravy iného židovského partizána a uvedomuje si, že prezradenie jeho pôvodu ho môže stáť život). Pre filmové spracovanie povstaleckých scén je rovnako atypická scéna, ktorá zachytáva vraždenie nemeckých civilistov počas SNP.

Martin Friedmann (Samuel Spišák) přežil vďaka svojmu futbalovému talentu. .

Názov filmu Nedodržaný sľub sa viaže na jednu z úvodných sekvencií filmu zachytávajúcu domácu oslavu Martinovho bar micva. Otec rodiny, pán Friedmann (stvarnuje ho Ondřej Vetchý), vyzve všetkých prítomných, aby sľúbili, že sa o rok na Pésach opätovne stretnú pri stole v jeho domácnosti. Sľub, ktorý si všetci dali, sa vo svetle nových pomerov ukáže neuskutočniteľný, začne sa boj o holé prežitie...

Hlavný hrdina bol na premiére

Neviem, či sa niekedy židovský pohľad na problematické stránky dejín Slovenska dostal do celovečerného filmového príbehu, asi je to prvýkrát, nespomínam si nič podobné. (Niekto by snáď v tej súvislosti citoval Obchod na korze, ale nazdávam sa, že je jemnejší a nemá takú výpovednú silu ako recenzovaný film.) Pochvalu si zaslúžia aj dobré herecké výkony, výborná kamera a napätie, ktoré si dej filmu udržuje až do konca. Za drobné mínusy filmu považujem niektoré nepresné údaje použité v titulkoch a isté odchylky medzi dobovými skutočnosťami a ich filmovým spracovaním. Predmetom kritiky sa môže stať aj scéna, pri ktorej sa bánovský rabín pred nástupom do deportačného vagóna psychický zrúti, trhá posvätnú knihu a kričí: všetko je to podvod (rabína presvedčivo stvárnil Marián Slovák). Hlavný hrdina filmu pán Petrášek (vo filme Samuel Spišák), dnes Američan žijúci v Los Angeles, bol na bratislavskej premiére prítomný spolu so svojou rodinou. Na recepcii pozdravil prítomných a predniesol improvizovaný, živý príhovor, v ktorom zrekapituloval míľniky svojho života.

Ondřej Vetchý v roli otca.

Film Nedodržaný sľub získal hlavnú cenu na filmovom festivalu v Los Angeles (The Los Angeles Jewish Film Festival). Očakáva sa, že približne o mesiac sa film objaví v českej distribučnej sieti. Odporúčam film do pozornosti čitateľov Roš chodešu.

(Nedodržaný sľub, Produkcia: Genta Film s. r. o. Scenár: Ján Novák, réžia: Jiří Chlumský, kamera: Ján Ďuriš.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.