Odpovědnost vlády ve Vichy

Francouzský Nejvyšší soud uznal odpovědnost francouzské vlády za deportace Židů v období druhé světové války. Formuloval tak zatím nejzřetelněji odpovědnost za podíl francouzského státu na židovské genocidě. Běhemněmecké okupace Francie bylo do tranzitního tábora Drancy a odtud do táborů smrti deportováno 75 tisíc Židů (jak francouzských, tak těch, kdo v této zemi hledali útočiště). Po válce trvalo několik desetiletí, než vláda uznala jakoukoli roli, již při deportacích hráli přívrženci vichystického režimu. Současné prohlášení bylo vydáno v rámci soudního procesu, kdy dcera, jejíž otec zahynul za války, žádá od státu odškodnění. Soud sice řekl, že stát je odpovědný za škody způsobené činy, které přímo nevyplývaly z příkazů okupantů, ale umožnily z Francie deportovat lidi, kteří byli obětí antisemitské perzekuce, nicméně odškodnění odmítl. Prohlásil, že deportovaní (přežilo 2500 lidí) a jejich dědici již byli během uplynulých šedesáti let dostatečně odškodněni.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.