Památky Ústeckého kraje

Starý hřbitov v Roudnici

Spolu s tím, jak se správa věcí přesouvá na regionální centra, stoupá i zájem místních úřadů a nejrůznějších institucí o místní památky. V poslední době taky o památky židovské. Někde jde o významné urbanistické celky, stavby, hřbitovy, jinde už jen o pouhé zlomky, hmotné stíny vzpomínek na nepříliš početnou, ale ekonomicky a kulturně výraznou menšinu, kterou totalitní režimy z let 1939-89 větším dílem vyvraždily, zbytek pak skoro celý vyhnaly ze země. Zástupci regionů si uvědomují, že židovské památky svým zvláštním kouzlem, jistou exotičností a svého druhu opuštěností mohou přitahovat turisty, alespoň ty vnímavější, a mohou pomoci region, jak se teď pěkně říká, zviditelnit. Postupně proto věnují více pozornosti jejich propagaci. Roku 2006 vyšla česko-anglicko-hebrejská obrazová publikace Stopy Židů v Pardubickém kraji a teď nejnověji na severu Čech česko-anglicko- německý komplet Židovské památky Ústeckého kraje, zahrnující informační brožuru, CD a DVD. Slovem i obrazem přináší zprávu o historii židovského osídlení kraje a základní historické a obrazové informace o dějinách a současném stavu památek v osmatřiceti lokalitách. Nejvýznamnější je samozřejmě Terezín a bývalé ghetto, pozornost zájemců však určitě přilákají také méně známá místa, kde se podařilo uchovat hmotné vzpomínky na každodenní, běžný život židovské menšiny, jako jsou Úštěk, Most, Děčín, Teplice (málokdo ví, že za první republiky měly po Praze nejvíc židovských obyvatel v Čechách), Roudnice, Libochovice aj. Svůj hlavní záměr - informovat a přilákat pozornost - severočeská publikace plní dobře.

Židovské památky Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2007, s. 12., připravilo FOTO STUDIO H, autorem textové části je ing. arch. J. Klenovský.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.