Hagibor zahajuje

Domov sociální péče Hagibor, který za finančního přispění FŽO buduje Židovská obec v Praze, bude oficiálně otevřen začátkem května letošního roku. Poté se do něho budou moci nastěhovat klienti, kteří splní předpoklady pro přijetí a budou přijímací komisí doporučeni.

Podle ustanovení ve smlouvě mezi FŽO a ŽOP se prostřednictvím FŽO mohou o omezený počet míst ucházet členové mimopražských obcí. Možnost zaregistrovat se touto cestou mají také ti, kteří patří do kategorie přeživších holocaustu (bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou členy některé z obcí nebo přidružených organizací), a členové organizací, přidružených k FŽO, pokud nemají trvalé bydliště v místě, které spadá pod územní působnost Židovské obce v Praze. (Jinak se registrují prostřednictvím sociálního oddělení pražské obce.)

V prvním kole obsazování míst v domově Hagibor (a později kdykoliv jindy) je třeba kontaktovat příslušné sociální pracovníky nebo jejich zástupce v jednotlivých obcích do 20. dubna 2008. Ti sdělí zájemcům veškeré údaje o podmínkách přijetí a pobytu v domově a pomohou jim s administrativním vyřízením žádosti. Totéž platí i pro členy přidružených organizací s bydlištěm mimo územní působnost ŽO Prahy - první kontakt je třeba navázat se sociálním pracovníkem ŽO, v jejíž územní působnosti se bydliště uchazeče nachází. Členové organizací, přidružených k FŽO, se přitom prokážou potvrzením o členství.

Klíčová slova

Hagibor

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.