Vyznamenania pre Vrbu a Wetzlera

Každoročne udeľuje prezident Slovenskej republiky 1. januára štátne vyznamenania osobnostiam z rôznych sfér spoločenského života. Stalo sa tak aj 1. januára 2007, keď vyznamenal 18 osobností, niektoré in memoriam. Najvyššie štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Rad Bieleho dvojkríža I. triedy - in memoriam a Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy - in memoriam získali dvaja bývalí väzni z koncentračného tábora Osvienčim, ktorým sa podarilo utiecť. Ich mená sú u nás dobre známe: Rudolf Vrba (1924) aAlfréd Wetzler (1918).

Fakt, že utečenci sú ocenení rôznym vyznamenaním, súvisí len s formálnou stránkou veci. Podľa štatútu dostávajú iné vyznamenania osoby žijúce v zahraničí a iné sú určené pre domácich laureátov. Obidvaja utečenci v povojnovom období spracovali svoje zážitky v knižnej podobe. Wetzlerov príbeh vyšiel v Bratislave pod názvom Čo Dante nevidel (pseudonym J. Lánik), Vrbov v USA, VB, Francúzku aj., česky v Prahe pod názvom Utekl jsem z Osvětimi.

Na slávnostnom akte odovzdávania vyznamenaní 6. januára 2007 sa zúčastnili aj predseda slovenského parlamentu Pavol Paška, premiér vlády SR Róbert Fico. Najvyššie štátne ocenenie Slovenskej republiky pre Vrbu a Wetzlera treba vidieť a posudzovať aj v súvislosti so skutočnosťou, že v nedávnej minulosti došlo na Slovensku k vyznamenávaniu osobností ktorých činnosť a aktivita bola spojená s obdobím fašistického Slovenského štátu z rokov 1939-1945.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.