Proklínaný hrdina

V červenci předali příbuzní jedné z nejkontroverznějších postav spojených s dějinami holocaustu, Rudolfa (Israele) Kasztnera, rodinný archiv do rukou pracovníků Jad vašem v Jeruzalémě. Kasztner během druhé světové války patřil k sionistickým vůdcům v Maďarsku, vedl s nacisty obchodní jednání a dohodl výměnu Židů za peníze, zboží a vojenskou výzbroj. V červnu 1944 se díky těmto dohodám zachránilo 1684 Židů, kteří se bezpečně dostali do Švýcarska, dalších 20 000 skončilo namísto v Osvětimi v rakouském pracovním táboře. Při ceremonii v Jad vašem byl nazván mužem, který zachránil více Židů a sklidil za to více nespravedlnosti než kdokoli v Izraeli. Kasztner totiž po válce odjel do Izraele a vstoupil do politického dění za Stranu práce. Roku 1954 vyšla kniha M. Grunwalda, v níž byl obviněn ze spolupráce s nacisty a z toho, že pro záchranu svých majetných známých prodal duši. Následoval proces mezi autorem knihy a Kasztnerem, rozhodnutí soudu dalo za pravdu Grunwaldovi. Roku 1957 zavraždili Kasztnera židovští extremisté. O rok později izraelský Nejvyšší soud rozsudek zvrátil a Kasztnerovo jméno očistil. Na svou úplnou rehabilitaci v očích izraelské společnosti však ještě čeká, a jak doufají jeho příbuzní i lidé, které zachránil, měl by k tomu napomoci právě jeho archiv.

Klíčová slova

Rudolf Kasztner

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.