Dopisy íránským Židům

Íránští Židé dostali v říjnu varovné dopisy, aby co nejrychleji opustili zemi a odjeli na Západ, jinak se ocitnou ve smrtelném nebezpečí. Dopisy byly zaslané anonymně z Ameriky a Evropy. Některé listy úřady zachytily a Írán vzápětí obvinil Izrael, že děsí jeho židovské občany.

Mezi Izraelem a Íránem se tím ještě více vyostřily vztahy. Již dříve nabídlo Mezinárodní sdružení křesťanů a židů se sídlem v Jeruzalémě a Chicagu íránské vládě, že každému Židovi, který emigruje do Izraele, zaplatí 10 000 dolarů. 82 lidí už ze země takto odjelo; režim však přinutil představitele některých židovských obcí, aby prohlásili, že íránští Židé se nedají koupit a nikdy rodnou zemi neopustí. V Íránů žije asi 25 000 Židů, historie zdejší komunity sahá do biblických časů. Zatím mohou judaismus praktikovat svobodně a většina Íránců se prý k nim chová se sympatiemi. Obávají se však vzrůstajícího nepřátelství vůči Izraeli v tisku a okamžiku, kdy vláda tuto averzi obrátí vůči domácím Židům.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.