Projekt Seidel a synagoga v Českém Krumlově

Koncem listopadu se v Českém Krumlově konala výroční tisková konference a seminář, věnované unikátnímu projektu Fotoateliér Seidel, od jehož zahájení uplynul právě rok. Jedná se o pozůstalost více než 100 000 zejména skleněných negativů, na kterých je zachycen život města a okolí od počátku 20. stol. do padesátých let. Podrobnější informaci o něm přinesl Roš chodeš (4/2006 - článek Ateliér a synagoga). Vedle města Český Krumlov se na projektu podílí 14 dalších partnerů ze tří zemí (Česko, Rakousko, Bavorsko). Ve třech etapách, zahrnujících záchranu díla a vybudování veřejně přístupné expozice, se má s pomocí fondů EU proinvestovat celkem 55 milionů Kč. Projektu se prostřednictvím synagogy v Českém Krumlově účastní i Židovská obec v Praze, která v ní na základě dohody o její celkové rekonstrukci umožní stálou expozici podstatné části zachovaných fotografií. Současně bude možné podle potřeby využívat synagogu i k náboženským a kulturním účelům. V současné době se pracuje na technické dokumentaci a projektu rekonstrukce, který bude poté, co ho pražská obec schválí, realizován. V budově synagogy se počítá se stálou výstavou, která připomene historii a osud Židů ve městě i v celém regionu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.