Kampaň Vzdělávacího centra

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze připravilo kampaň, která proběhne od 16. ledna do 12. února 2007 na tzv. citylightech, česky řečeno poutačích umístěných zejména na zastávkách městské hromadné dopravy v Praze. Kampaň je určena především mladým lidem, kteří nevědí vůbec nic, nebo jen velice málo o podobě protižidovské perzekuce v letech 1939-45.

Muzeum připravilo pro kampaň osm variant plakátů s jednoduchou a výraznou grafikou: na černém podkladu jsou umístěny nápadné žluté texty vycházející z protižidovských zákazů a nařízení z doby Protektorátu Čechy a Morava, ovšem aktualizované pro současnost a svým způsobem ironizované. Zároveň je na každém plakátu mnohem menším písmem - čitelným až zblízka - vysvětleno, že takovéto absurdní zákazy skutečně na našem území platily a že se vztahovaly na Židy. Nápis ještě menším písmem odkazuje zájemce k místu, kde se může dozvědět víc: Vzdělávací programy na téma antisemitismus a holocaust poskytuje Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, webovou adresu muzea a loga VKC a ŽMP.

Hlavním smyslem kampaně je přispět k výchově proti rasismu a xenofobii. Nápadným a přitom neotřelým způsobem se upozorní na nacistický antisemitismus a na to, jak pozvolným a plíživým způsobem může začít potlačování základních lidských práv a svobod, které pak končí genocidou. Organizátoři kampaně doufají, že přispěje k šíření tolerance k menšinám a k většímu respektování lidských práv.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.