Synagóga v Šuranoch

Synagóga v Šuranoch- celek a portál.

Malé mestečko ležiace asi 35 kilometrov južne od Nitry. Bolo sídlom jednej z najstarších ŽNO na Slovensku. Židia tu žili už pred rokom 1530. Obec však bola založená neskoršie. Bola prísne ortodoxná a to rovnako pred budapeštianskym kongresom, ako aj po ňom. K židovským Šuranom neoddeliteľne patrila aj uznávaná ješiva, jedna z mnohých, ktoré na Slovensku pracovali v 19. storočí. Za zlatú éru šurianskeho Židovstva treba považovať obdobie prvej ČSR. Na konci tohto obdobia mala šurianska obec okolo tisíc duší. Holokaust uzavrel históriu židovskej obce v Šuranoch, Eugen Barkany v povojnovom období píše už len o dvoch židovských rodinách žijúcich v tomto mestečku. Dnes žije v Šuranoch minimálny počet obyvateľov, ktorí sa hlásia k židovskému pôvodu. Ostala synagóga a niekoľko ďalších pamiatok hmotnej kultúry. Vďaka spoločným aktivitám ÚZ ŽNO a mesta Šurany došlo v priebehu posledných desiatich rokov k čiastočnej obnove synagógy. Práca nie je dokončená, ale interiér prešiel podstatnou časťou rekonštrukčných prác a čo je podstatné, budova je staticky dobre zabezpečená. V oprave sa bude pokračovať v závislosti od množstva získaných finančných prostriedkov. ÚZ ŽNO uzavrel s mestom Šurany zmluvu, podľa ktorej sa v budove synagógy nebudú konať akcie nezlučiteľné s pôvodným poslaním objektu. V súčasnosti sa budova využíva ako výstavná a koncertná sieň. Podľa svedectva bývalého primátora Šurian pána Šutku obyvatelia Šurian do nej vstupujú s veľkou úctou.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.