Posledná pamiatka

Budova synagogy...

Rohožník je mestečko ležiace na západnom okraji Malých Karpát v blízkosti Malaciek. Dátum vzniku židovskej obce v Rohožníku sa nepodarilo presne identifikovať, ale vieme, že záznamy o židovských obyvateľoch pochádzajú už z roku 1720. Koncom 18. storočia stála v obci budova murovanej synagógy spojenej so židovskou školou - chederom. Komunálne orgány v Rohožníku vydali pri príležitosti 600. výročia založenia obce publikáciu, ktorá zaznamenáva, že v roku 1939 žilo v obci 12 židovských obyvateľov popri 1273 slovenských, 36 nemeckých, 35 cigánskych (rómskych), 14 českých, 4 maďarských a jednej osobe inej národnosti.

... a pametná tabuľa.

Tá istá publikácia píše, že v povojnovom období už nežil v obci žiaden židovský obyvateľ. Tento stav ostáva dodnes nezmenený. Na margo cintorína a synagógy sú v citovanom zdroji uvedené nasledujúce vety: Ku koncu šesťdesiatych rokov už boli pomníky na (židovskom) cintoríne veľmi poškodené a preto ich dali pracovníci národného výboru odstrániť.

Synagóga bola predaná r. 1941 potravnému a úverovému družstvu. Lavice zo synagógy boli odnesené do rímsko - katolíckeho kostola.

Dnes sa v obci nachádza len jedna hmotná pamiatka židovskej minulosti - budova synagógy. Jej majiteľom je mesto. V rokoch 2004-05 boli na objekte prevedené rekonštrukčné práce, ktoré financovalo mesto a ÚZ ŽNO. Súčasťou prác bolo aj osadenie pamätnej tabule na čelnej fasáde objektu. Dnes slúži budova ako kultúrne centrum obce, konajú sa v nej výstavy a koncerty.

Klíčová slova

Rohožník

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.