Plenární zasedání TF v Praze

V Praze se v červnu konalo plenární zasedání The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (TF). Tento mezivládní výbor vznikl roku 1998 z podnětu švédského premiéra Perssona a podstata jeho činnosti je formulována ve Stockholmské deklaraci. Základem práce TF je působit na vládní i nevládní organizace ve členských zemích, aby podporovaly povědomí a výuku o šoa.

V současné době zahrnuje TF dvacet čtyři členské země, přičemž největší důraz je kladen na aktivity ve státech střední a východní Evropy, tedy tam, kde byly zmínky o holocaustu po několik poválečných desetiletí potlačovány či zkreslovány komunistickými režimy. Z prostředků TF jsou v jednotlivých zemích financovány projekty spojené s výukou o šoa. V ČR tak v letech 2001-2006 TF dotoval osmnáct projektů (mj. semináře učitelů o výuce šoa; pomoc terezínskému archivu po povodních; seminář o romském holocaustu v Brně).

Pro rok 2007 byla jako předsednická země TF vybrána Česká republika a jako zmocněnec pro předsednictví působí PhDr. Miloš Pojar, dlouholetý ředitel VKC ŽM v Praze a bývalý velvyslanec ČR v Izraeli. Pražské zasedání jednotlivých pracovních skupin TF a jeho výboru se zabývalo řadou otázek, jež bádání a výuka o holocaustu přinášejí. Účastníci se dohodli na jednom zásadním praktickém kroku: od roku 2008 bude zřízen sekretariát TF se sídlem v Berlíně a funkce stálého výkonného tajemníka.

Informace o TF včetně podmínek pro získání grantů lze nalézt na www.holocausttaskforce. org. Nejbližší termín uzávěrky pro podávání žádostí o granty je 1. září 2007.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.