Synagoga v Nové Cerekvi otevřena

Dne 10. září se pro návštěvníky ze širokého okolí otevřela unikátní synagoga v Nové Cerekvi. V rámci Festivalu řemesel a vyznání Greenway pozvalo občanské sdružení Pro synagogu v Nové Cerekvi, obecní úřad a výtvarná skupina NoCe z Prahy občany na vernisáž výstavy Hebrejská abeceda. Výtvarnou skupinu zaujala budova synagogy natolik, že se rozhodla ji podporovat výstavami. Po několik dní její členové připravovali překrásnou výzdobu. Za lásku a obětavost, které dávají této budově, jim patří tisícerý dík.

Vernisáž zahájili žáci ZŠ z Nové Cerekve zpěvem lidových písní. Starosta obce Milan Blažek přivítal účastníky s přáním pěkné zábavy. Pan Ladislav Hodík (správce synagogy) přečetl jména novocerekvických Židů, kteří zahynulii v koncentračních táborech. Paní Mgr. Libuše Hodíková se v úvodu zmínila, že smyslem vernisáže je vyvolat zájem širší veřejnosti o obnovu synagogy a podpořit činnost občanského sdružení. Dívky z pražského souboru zahájily vystoupení překrásně zpívanou modlitbou Šma Jisrael.

Velký dík patří hudebníkům panu Petru Gibasovi a panu Janu Šilarovi, kteří znamenitě zahráli židovskou hudbu. Dále pak panu Liboru Dvořákovi a Milanu Dvořákovi, který přednesl modlitbu za mrtvé kadiš, a herci Bořivoji Navrátilovi, který procítěně přednesl publiku několik židovských povídek. Posluchače rozesmála zejména ta o zapomnětlivosti žadatele o místo.

Návštěvnost vernisáže byla veliká. Spokojeni byli jak pořadatelé, tak návštěvníci.

Při příští výstavě by se výtvarná skupina NoCe chtěla zaměřit na stavební prvky synagogy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.