Židovská ročenka 5767

Ročenku pro rok 5767 (2006 -2007) otvírá textSpolečný duchovní jazyk náboženského filosofa a rabína Davida Hartmana (nar. 1931), zakladatele jeruzalémského vzdělávacího institutu. Ve svém díle se Hartman zabývá studiem současných židovských náboženských proudů a navazuje na významné moderní náboženské myslitele judaismu, především na Josefa Ber Solovejčika, A. J. Heschela a Ješajahu Leibowitze.

Další příspěvky,Užitoční nepriatelia Milana Žoncia Protižidovské bouře v Praze roku 1774 Ivety Cermanové, reprezentují autory nové generace hebraistů a religionistů, vybavené dobrými jazykovými i odbornými předpoklady pro další práci.

Jaakov bar Avraham vydal roku 1602 v Basileji soubor židovských středověkých legend pod názvem Majsebuch. První část (česky 2005) čerpá především z legend talmudských, druhá část (vychází nyní) obsahuje zejména legendy středověkého židovského Porýní a Podunají. Ročenka přináší několik ukázek z druhé části.

Emma Sternová se narodila v Maďarsku v městečku Nagyatád roku 1923. Na sklonku 2. sv. války (1944) byla deportována do Osvětimi a odtud do dalších koncentračních táborů. Otištěný text je částí jejích vzpomínek na prožité utrpení.

Emil Reich(1883 až 1977) byl významný stavební inženýr. Roku 1941 byl deportován do lodžského ghetta, kde strávil tři roky. V 60. letech minulého století napsal zajímavé memoáry; jejich část byla otištěna v ŽR 5763, další úryvky tiskneme nyní.

Hana Hříbkovávystudovala Pedagogickou fakultu UK a Literární akademii J. Škvoreckého. Příspěvek v této ročence vychází z její diplomové práce, nazvané Téma holocaustu v díle Jiřího Weila (2006).

Pavel Albieri, vlastním jménem Jan Mucek (1861-1901), redaktor a spisovatel, zachytil v povídce Na stanici s pozoruhodným citem pro atmosféru epizodu z první světové války.

Profesor Jindřich Toman (nar. 1944) emigroval r. 1968 do Německa, odtud do USA. Studoval germanistiku a lingvistiku, působí na katedře slavistiky na univerzitě v Michiganu. Text v ŽR je úryvek z připravované knihy o kulturní identitě českých Židů.

Francouzský prozaik Cyrille Fleischman(nar. 1941) je autorem řady nostalgicky humorných povídek, které se odehrávají v Paříži v 50. a 60. letech 20. stol. mezi aškenázskými Židy. Ukázky v ŽR jsou vybrány z výboru, který právě vychází česky.

Kanadský básník Charles Layton (1912 až 2006, původním jménem Lazarevič) je autorem desítek básnických sbírek. Pro ročenku přeložil několik jeho básní Pavel Šrut.

Michail Josifovič Veller(nar. r. 1948 v Kamenci-Podolském na Ukrajině) je známým rusky píšícím autorem. Povídka Sága o zakladateli fechtování připomene řadě čtenářů v ironickém podání vlastní zkušenosti z nedávné doby.

PovídkaIvana Klímy (nar. 1931) s názvemPohřeb představí tohoto známého a do mnoha jazyků překládaného prozaika v žánrově poměrně překvapivé podobě.

Verše Jiřího Daníčka z let 2005 a 2006 jsou ukázkou další tvorby autora básnické sbírky Dům z listí vydané v roce 1995.

Režisér, dramatik a spisovatel Arnošt Goldflam (nar. 1946) přichází s povídkou Bratři, ve které navazuje na základní téma svých povídkových souborů - Pořád o jednom a jiné /povídky/ (2003) a Osudy a jejich pán (2005), které vydalo nakladatelství Sefer.

Závěrečná recenze Hany Ulmanové (nar. 1967), která vyučuje na FF UK v Praze americkou literaturu, nás seznamuje s knihou Dereka Rubina (1954) Kdo jsme a kdo nejsme, v níž přední američtí židovští spisovatelé formulují svůj vztah k židovství a k pojmu židovský spisovatel.

Židovská ročenka 5767 (2006-2007) má 264 stran, barevnou obálku. V prodeji od začátku prosince, cena: 180 Kč (v redakci a na židovských obcích 140 Kč) .

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.