Mezinárodní den obětí holocaustu

Organizace spojených národů vyhlásila 27. leden Mezinárodním dnem vzpomínky na oběti holocaustu. Stalo se tak v první listopadový den právě uplynulého roku a vyvrcholilo tím úsilí mnoha zemí o to, aby si utrpení šesti milionů zavražděných evropských Židů a dalších obětí nacismu připomínal do budoucna celý svět.

Před jednašedesáti lety, 27. ledna, osvobodila vojska sovětské Rudé armády Osvětim. Toto datum je však symbolem osvobození všech dalších nacistických koncentračních táborů, kam vstoupila vojska Spojenců v závěrečných měsících 2. světové války. Pro OSN je toto období klíčové i z jiného důvodu - vrcholila tehdy myšlenka vytvořit efektivní mezinárodní instituci, která by zabránila tragédiím dalších světových konfliktů. OSN před šedesáti lety tak doslova vznikla na ruinách války také jako reflexe holocaustu.

Není bez zajímavosti, že i během projednávání návrhu na vyhlášení Mezinárodního dne obětí holocaustu zaznívaly na půdě OSN kontroverzní hlasy. Návrh, který byl podán Izraelem, USA, Austrálií, Kanadou a Ruskem, byl podpořen 91 členskými zeměmi, včetně několika zemí muslimských. Zástupci Egypta, Indonésie a Malajsie však prohlásili, že by měly být připomínány oběti všech genocid a že nikdo by neměl mít monopol na utrpení. Pro některé evropské státy se projednávání rezoluce stalo naopak příležitostí, jak vyjádřit lítost nad rolí, kterou jejich země během 2. světové války sehrály. Učinilo tak vedle Německa i Rakousko, ale také například Rumunsko.

Předseda valného shromáždění OSN Jan Eliason mimo jiné zmínil, že konec války a utrpení vězňů v koncentračních táborech neznamenaly automaticky konec zločinů proti lidskosti. Zdůraznil proto, že holocaust se musí stát historickým mementem... a nestačí jen říkat, že se nesmí nikdy opakovat. Rezoluce proto vyzývá členské státy, aby zahrnuly vyučování o holocaustu do svých národních vzdělávacích programů. Obsahuje také formulaci, která odmítá jakékoli pokusy zpochybňovat holocaust jako historický fenomén a oceňuje státy, které se snaží udržovat pietní místa, kde se tragédie holocaustu odehrála.

Česká republika z iniciativy České rady pro oběti nacismu, Federace židovských obcí v ČR a mnoha dalších organizací vyhlásila 27. leden významným dnem již v roce 2000, od loňska byl zákonem ustanoven jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

Klíčová slova

Jan Eliason

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.