Uloupené předměty v nizozemské sbírce

Od roku 2001 probíhá v Nizozemsku rozsáhlé restituční řízení týkající se kulturních předmětů, které jsou součástí takzvané NK sbírky. Tyto předměty byly během druhé světové války odcizeny původním vlastníkům, kteří příslušeli k pronásledované skupině obyvatelstva. Sbírka čítá 4217 uměleckých děl, která byla zčásti židovským vlastnictvím. Každý, kdo je přesvědčen o svém oprávněném nároku na některé dílo z této sbírky, může v rámci restitučního řízení podat do 4. dubna 2007 žádost o restituci k nizozemskému státu. Informace o tom, jak podávat žádost o navrácení předmětů, je dostupná na internetové adrese www.minocw.nl.

V případě dotazů se můžete obrátit na Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6 - Bubeneč. Kontaktní osobou je paní Hilde Jansen, kulturní atašé, tel. 00420 233 015 200, fax: 00420 233 015 254.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.