Terezínská tryzna

Letos se terezínská tryzna koná v neděli 21. května 2006 v 10 hodin na Národním hřbitově v Terezíně. Po skončení smuteční tryzny, na níž promluví ředitel Památníku Terezín J. Munk a premiér ČR J. Paroubek a zazní křesťanská a židovská modlitba, se od 14.00 v terezínské jízdárně uskuteční zajímavé představení. V rámci Pražského jara tu zazní Verdiho Requiem jako vzpomínka na legendární provedení Rafaela Schächtera. Diriguje Murry Sidlin. Koncert je doplněn projekcí s autentickými výpověďmi osob, které prošly terezínským ghettem. Vstupenky na koncert si můžete objednat u paní Kohoutové na tel. 257 310 414 (vstupenky jsou zdarma, ale je nutné si je objednat).

Dopravu autobusem zajišťuje Terezínská iniciativa. Prosíme všechny zájemce, aby se včas přihlásili buď v sekretariátu TI (Jáchymova 3, Praha 1, 3. patro) nebo telefonicky na č. 222 310 681.

Klíčová slova

Rafael Schächter

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.