Bejt Terezín potřebuje pomoc

Bejt Terezin (Terezínský dům), památník a dokumentační a vzdělávací středisko zabývající se historií terezínského ghetta, se ocitl ve vážných finančních potížích a budoucnost této instituce je ohrožena. Bejt Terezin (BT) je přitom jediným památníkem mimo území naší republiky, který se zabývá výlučně historií Terezína a jeho rolí v nacistickém konečném řešení.

Budova Bejt Terezin v Givat Chajim Ichud.

Památník byl založen před třiceti lety v kibucu Givat Chajim Ichud ve středním Izraeli (poblíž města Chedera). Jeho součástí je muzeum, výstavní síň, knihovna, vzdělávací středisko, archiv a databáze se seznamem jmen 162 000 Židů z Čech a Moravy, Rakouska, Německa, Nizozemska, Dánska a dalších evropských zemí, kteří byli vězněni v terezínském ghettu. Bývalí vězni ghetta také stáli u zrodu památníku a dodnes pro něj (často spolu se svými dětmi či vnuky) dobrovolně pracují.

Jedinečné je už samo umístění muzea v kibucu. Sídlí v oblasti, kterou od dvacátých let minulého století osídlovali pionýři z Československa a Rakouska - jejich prvním úkolem bylo vysoušet zdejší močály a získávat zemědělskou půdu. Kibuc založili roku 1932 a ve třicátých letech tu našlo útočiště mnoho uprchlíků před nacismem; usadit se v něm plánoval i Jakob Edelstein a řada jeho přívrženců, mladých sionistů. Edelstein a jeho stoupenci se nakonec o uskutečnění svých představ o komunálním životě mohli snažit jen v čase, který jim nacisté vyměřili v terezínském ghettu.

Databáze a archiv

Prvotním úkolem památníku bylo vytvořit co nejúplnější seznam vězňů terezínského ghetta. BT dále vlastní rozsáhlý archiv s písemnostmi, dokumenty a uměleckými díly, které sem přinášejí a posílají bývalí vězni žijící v Izraeli a po celém světě. Texty se v Bejt Terezin překládají do angličtiny a hebrejštiny, stanou se součástí databáze a jsou k dispozici zájemcům a badatelům v Izraeli i v zahraničí. Archiv Bejt Terezin je pro nás nesmírně důležitý, říká ředitelka Institutu TI Jaroslava Milotová, mají spoustu věcí, které nikde jinde na světě nenajdete. Dotazy (týkající se většinou pátrání po osudu příbuzných či známých) lidé posílají i prostřednictvím e-mailu, každý rok jich přijde několik set. Institut TI plánuje s BT společnou počítačovou databázi, která by měla být částečně zpřístupněna i na internetu. V galerii BT jsou vystavena umělecká díla ze zdejšího archivu. Naposledy byla uspořádána výstava s názvem Kreslit na stránky času, která představila výtvarné práce Trudy a Emanuela Groagových a jejich syna Williho, vytvořené v Terezíně.

Vzdělávání

Od roku 1993 pracuje v BT moderní vzdělávací centrum, které připravuje semináře a programy o holocaustu pro žáky, studenty i učitele. Výuka o Terezínu tu probíhá originálním způsobem a s bohatým využitím zdejšího archivu - literárních a výtvarných prací terezínských dětí a jejich učitelů. Samostatný a velmi úspěšný program byl například vytvořen na základě terezínského dětského časopisu Kamarád nebo hudby terezínských autorů. Těchto projektů se neúčastní jen židovští žáci a studenti, ale také arabské děti a jejich učitelé i skupiny žáků a pedagogů z Evropy a USA. Pro ilustraci: v roce 2005 se jednodenních programů v BT zúčastnilo 7000 studentů středních škol; do projektu Kamarád 23 se zapojilo 500 studentů z Izraele i zahraničí; uskutečnily se semináře pro 400 izraelských učitelů; stovky studentů židovských a arabských škol byly zapojeny do vzdělávacího programu o holocaustu; uskutečnil se též seminář pro 31 českých učitelů. Bejt Terezin je pro mě ,tvrz' z chanukové písně Maoz cur, kde hledám - a nejen já, všichni ti, co zbývají - radu a útěchu v těžké době. Několik let dávám jednou měsíčně svědectví mládeži ve věku 13 až 17 let. Je to velmi důležité, poněvadž brzy už nebudou mít příležitost setkat se s někým, kdo prožil hrůzy holocaustu," říká izraelská výtvarnice Michal Efratová původem z Ostravy.

S BT spolupracují renomovaní historici a výsledky jejich práce pak vydává Bejt Terezin knižně (často ve spolupráci s Jad vašem). Tak například vznikl titul Ruth Bondyové Vykořenění - studie z dějin českých Židů, 1939-1943 nebo publikace chlapeckého časopisu Kamarád.

I z neúplné informace o aktivitách Bejt Terezin je jasné, že pro uchovávání památky terezínských obětí a pro vzdělávání o holocaustu dělá opravdu hodně. Na otázku, zda evropská muzea šoa či například nové jeruzalémské Muzeum holocaustu věnují existenci terezínského ghetta dostatečnou pozornost, odpovídá ředitelka BT Anita Tarsi takto: Podstata problému není v tom, zda je existence ghetta dostatečně zdůrazněna, ale v pojetí a ve způsobu, jakým se o ghettu mluví. Pořád bojujeme s představou, která je velmi rozšířená a neuvěřitelně silně zakořeněná - že Terezín byl vzorové či prominentní ghetto. Proto musíme vydávat knížky a učit o tom, co ve skutečnosti znamenal.

Pomoc pro Bejt Terezín

Veškerou práci spojenou s organizací programů a administrativou vykonávají tři zaměstnanci (v současnosti si snížili platy o pětinu). Protože by vše nezvládali, pomáhají dobrovolníci. Navzdory tomu je finanční stav velmi špatný. BT už nezískal pro rok 2005 žádnou podporu od izraelské vlády na činnost vzdělávacího centra a kvůli hospodářské situaci v zemi nemůže zvyšovat poplatek za denní programy. Granty od Claims Conference a nizozemské nadace Maror jsou určeny na (částečné) financování jednotlivých projektů, stejně jako pomoc české vlády, která financuje každoroční květnové setkání členů. BT proto shání prostředky od svých současných i potencionálních členů na provoz vzdělávacího centra a archivu. Členem BT se může stát každý, kdo se zajímá o historii terezínského ghetta. Roční příspěvek činí 50 euro (jednotlivci) či 80 euro (manželé). Na účet či adresu BT lze ovšem posílat i nižší částky - za jakoukoli sumu budou lidé z BT vděčni. Peníze lze zasílat šekem na adresu Beit Theresienstadt, Givat Haim-Ihud, 38935 M. P. Emek Hefer, Israel nebo bankovním převodem na účet: Beit Terezin, Bank Leumi L'Israel (#10), Herzlia Pituah Branch (#958), číslo účtu 011810/45. Bližší informace o možnosti pomoci nebo o činnosti BT lze získat na e-mailové adrese bterezin@ghi.org.il (pište hebrejsky, anglicky, německy či česky; kontaktní osoba je paní A. Tarsi).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.