Maďarský vlak se zlatem

Na základě rozhodnutí o skupinovém vypořádání pro maďarské Židy, oběti nacismu, jež souvisí s kompenzací za majetek uloupený maďarským Židům v době šoa (kauza maďarský zlatý vlak, viz Rch 6/2005), vyplácí vláda USA pro tyto oběti 21 milionů USD, které budou použity jako pomoc pro sociálně potřebné maďarské židovské oběti nacistické perzekuce.

Program pomoci v nouzi bude realizován stockholmskou židovskou obcí ve spolupráci s provozovateli sociálních služeb na celém světě. Program je definován organizací Claims Conference jako sociální podpora na léky, zdravotní pomůcky apod. Federace židovských obcí v ČR se ve spolupráci s Ústredným zväzom ŽNO na Slovensku snaží o korektní přístup Claims Conference, Maďarské poradní komise i stockholmské židovské obce.

Kdo má na pomoc v nouzi nárok? Příjemci pomoci z programu Maďarský vlak se zlatem jsou definováni jako sociálně slabší oběti maďarského nacismu, které se narodily před 8. květnem 1945 a žily na území Maďarska v hranicích z r. 1944, a to v letech 1939 až 1945. Hranice z r. 1944 zahrnovaly rozsáhlé území včetně částí jižního Slovenska, Podkarpatské Rusi (dříve součást Československa), severní Transylvánie (dříve Rumunsko) a oblast Bačka v Jugoslávii. Na území Maďarska ohraničeném hranicemi z r. 1944 se nacházely např. lokality Nové Zámky, Segedín, Komárno, Košice, Levice, Lučenec, Užhorod, Miškolc či Mukačevo.

Pro Českou republiku požaduje Claims Conference, aby roční příjem oprávněného žadatele nepřesahoval 3360 USD (1 osoba) a 6500 USD (2 osoby) a ve Slovenské republice 4000 USD (1 osoba) a 7600 USD (2 osoby) ročně. (Budou se ovšem zvažovat i životní náklady v poměru k příjmu. Jestliže příjem, i když přesahuje částky uvedené shora, nepokrývá základní životní potřeby, žádost o pomoc může být posouzena.) Důvody, pro které může být pomoc poskytnuta, zahrnují např. neschopnost zaplatit nájemné, jež by mohla zapříčinit vypovězení z bytu; nouzové umístění žadatele; nutná lékařská pomoc, nehrazená ze státního pojišťovacího programu; některé zdravotnické potřeby, jako jsou invalidní kolečková křesla, speciální zařízení a postele, naslouchadla atd., léky, finanční pomoc při hrozbě odpojení topení, vody, plynu a el. energie, zimní oblečení, nouzová pomoc při zajištění stravy.

Požadované dokumenty: Žádost má obsahovat dokumenty potvrzující výši příjmů a majetku; pokud nejsou poskytnuty, navštíví žadatele místní sociální pracovník, aby odhadl potřeby žadatele. Žadatel musí poskytnout základní informaci (tj. kde se narodil, kde pobýval v době holocaustu) za účelem doložení svého statusu jako maďarského přeživšího. Žadatel musí též poskytnout dokumentaci, která by potvrdila jeho potřebu nouzové výpomoci, např. dopis od ošetřujícího lékaře o jeho zdravotním stavu, výpověď z bytu, účty z lékárny atd.

Pokud se domníváte, že máte na zmíněnou pomoc nárok, zaregistrujte se (pokud jste to dosud neučinili) laskavě v kanceláři sociálního oddělení ŽO Praha na tel. č. 224 800 812; nebo v sekretariátu FŽO (Alena Ortenová, III. patro, tel. 224 800 824). Obdržíte podrobný dotazník a informace, jak s ním dále nakládat. FŽO

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.