Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín

Na počátku každého roku vyhlašuje Památník Terezín literární a výtvarnou soutěž, určenou žákům základních a středních škol. Organizačně ji zajišťuje vzdělávací oddělení zmíněné instituce, a to pod záštitou paní Hany Greenfieldové, bývalé vězeňkyně terezínského ghetta.

V letošním roce proběhl již XI. ročník literární části této soutěže, a její název zněl Jaký by byl život na Zemi, kdyby nebylo zlo. Soutěžící zaslali celkem 151 prací - úvahy, esejistická pojednání i básnické pokusy. Děti soutěžily ve dvou kategoriích: I. kategorii tvořily děti do 15 let věku, II. kategorii pak mládež od 15 do 18 let.

Do výtvarné části soutěže, nazvané Člověk a jeho osud, bylo zasláno 380 prací. Žáci a studenti soutěžící ve třech věkových kategoriích využili nejrůznější techniky a materiály; mezi příspěvky se často vyskytovaly triptychy a jiné vícedílné práce, jejichž prostřednictvím se autorům podařilo dokonale vyjádřit změny či významné mezníky v lidském životě. S nejzdařilejšími výtvarnými díly se vzdělávací oddělení Památníku Terezín snaží každoročně seznámit veřejnost prostřednictvím putovních výstav, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Kupříkladu nejlepší práce z loňské soutěže byly již představeny v Litoměřicích a Teplicích, za pomoci paní Greenfieldové se na podzim tohoto roku chystá jejich prezentace také v Izraeli.

V obou částech soutěže byly uděleny ještě ceny věcné, zvláštní a Cena Dr. Erika Poláka.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěží se konalo dne 8. června 2005 v prostorách půdního divadla Magdeburských kasáren. Kromě dětí a studentů jsme uvítali paní Helgu Weissovou-Hoškovou a Evu Meerovou, ředitele Památníku Terezín Jana Munka a zástupce města Terezína. Slavnostní atmosféru červnového odpoledne příjemně osvěžilo vystoupení Pěveckého sboru Základní školy Terezín.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.