Spící konta v Izraeli

Roku 2000 byla v Izraeli ustavena parlamentní komise v čele s poslankyní Colette Avitalovou, jejímž úkolem bylo připravit zprávu o vyhledávání majetku obětí holocaustu v Izraeli a způsobu, jak by tento majetek mohl být restituován. V době 2. světové války zabavily britské mandátní úřady v Palestině aktiva osob, které pocházely z Německa a jím obsazených území, jako německý nepřátelský majetek. Tyto prostředky byly později převedeny z větší části izraelskému státu. Komise potvrdila, že mezi zabavenými prostředky byly i prostředky Židů z území ovládaných Německem a že některé z nich dosud zřejmě nebyly vráceny majitelům nebo jejich dědicům. Mezi zhruba 9000 jmény je pravděpodobně i několik desítek jmen Židů z předválečné ČSR. Zpráva i seznam majitelů kont byly zveřejněny koncem roku 2004 (v angličtině viz www.knesset.gov.il/committees/eng/docs/shoa_finalreport_eng.htm) a Kneset nyní připravuje zákon, který určí, jak budou peníze vyplaceny majitelům či dědicům. Zákon o restitucích by měl být schválen koncem tohoto nebo počátkem příštího roku. Poté bude vyhlášena celosvětová informační kampaň pro případné žadatele.

Upozornění

V České republice působí právník Mgr. Jaromír Král, který zastupuje izraelského advokáta Eli Gervice. Nabízí, že pomůže při obstarání dědictví z kont v Izraeli za 20 % získané částky. V případě podepsání jakékoli smlouvy s J. Králem nebo jeho izraelským partnerem může oprávněný dědic přijít o peníze za zprostředkování, na ostatních pak tito právníci mohou požadovat úhrady nákladů práce izraelského právníka. V obou případech budou platit zbytečně: pokud Kneset zákon přijme, žadatelé nebudou potřebovat žádné zprostředkování.

FŽO

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.