Ringelblumův archiv knižně

Židovský historický institut ve Varšavě vydává ve spolupráci s Pamětním muzeem US ve Washingtonu kompletní dokumenty z Ringelblumova archivu. Tento archiv čítá na 6000 dokumentů (fotografií, kreseb, vyhlášek, letáků, písemností a zpráv) z varšavského ghetta, které sesbírali, popř. vypracovali historik Emanuel Ringelblum a jeho přátelé. Ukryli je v deseti kovových krabicích a dvou velkých kádích na mléko ve sklepeních ghetta. Z ruin rozbořených domů byly vzácné doklady vykopány roku 1946 a 1950 (velká část archivu však ještě nebyla nalezena). Roku 1999 se archiv stal součástí registru paměti světa Organizace spojených národů, v současné době vychází ve Varšavě v knižní podobě (zatím vyšly tři díly). Značná část archivu byla zpřístupněna veřejnosti ve stálé výstavě Židovského historického institutu.

Klíčová slova

Emanuel Ringelblum

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.