Neonacisté na Slovensku

V priebehu posledného roku sa vo väčšine slovenských médií objavili správy o aktivitách Slovenskej pospolitosti - Národnej strany (SP-NS). Slovenská pospolitosť bola riadne zaregistrovaná roku 2003 na Ministerstve vnútra SR. Od tých čias sa jej príslušníci opakovane predstavili na verejnosti. Prezentujú sa v uniformách nápadne podobných uniformám Hlinkovej gardy, zdravia sa gardistickým pozdravom Na stráž, opakujú dobové heslá ľudákov z obdobia Slovenskej republiky 1939 - 45. Na verejnosti kričia na slávu prezidentovi Tisovi a ďalším prominentom Slovenského štátu, broja proti Židom, Maďarom, Cigáňom, šikmookým a cudzincom. Na ich čele stojí Mgr. Marián Kotleta, ktorého verejne oslovujú titulom vodca. Na prekvapenie verejnosti sa z vodcu vykľul 27ročný stredoškolský učiteľ informatiky na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici.

Na internetovej stránke www.pospolitost.sk možno nájsť vyhlásenia SP, stanovy, prejavy vodcu, symboly, množstvo fotografického materiálu a iné dokumenty dokazujúci ideovú prepojenosť Pospolitosti so slovenským fašizmom rokov 1939 až 45. Slovenská pospolitosť a jej vodca sa intenzívne zviditeľňujú pri príležitosti pamätných dní slovenskej histórie, ako je napr. Slovenské národné povstanie (SNP), alebo výročie vzniku vojnovej Slovenskej republiky. Pochopiteľne, SNP Pospolitosť zatracuje ako boľševický puč proti vlastnému štátu, zatiaľ čo vznik Slovenskej republiky 14. marca 1939 víta ako naplnenie túžob slovenského národa. Zatiaľ posledné akcie SP sa udiali v predvečer 61. výročia SNP v Banskej Bystrici a Zvolene, teda v mestách, ktoré sú späté s Povstaním a protifašistickým odbojom. Na hlavných námestiach týchto miest sa konal úradne ohlásený fakľový pochod uniformovaných členov SP, ktorý vytvoril dokonalú kulisu fašistických osláv z doby pred viac ako šesťdesiatimi rokmi. Ani prejav vodcu sa nelíšil od celkového koloritu fašizmu.

Treba povedať, že protesty proti spomenutým fašistickým provokáciám boli pomerne vzácne, na prvom mieste protestovali poslanci Demokratickej strany z miestnych zastupiteľstiev v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Ťažko pochopiteľný je postoj Ministerstva vnútra, ktoré nevidí v organizovaní týchto a podobných akcií propagovanie fašizmu. Avšak názor, že v uvedených prípadoch sa o propagáciu fašizmu (a teda o trestný čin) jedná, vyjadrili v tlači viacerí občania. Rovnako zvláštne je, že experti Ministerstva vnútra, respektíve polície po skúmaní uniforiem Pospolitosti, ktoré výrazne pripomínajú uniformy Hlinkovej gardy dospeli k uzáveru, že tieto sú síce podobné, ale nie totožné a teda ich nemožno zakázať ako symboly fašizmu.

V súvislosti so Slovenskou pospolitosťou si zasluhuje pozornosť správa z 24. marca tohto roku, podľa ktorej sa uniformovaní členovia SP zúčastnili uzavretej spoločenskej akcie venovanej výročiu vzniku Slovenského štátu (14. marec 1939). Akciu organizovali štyri organizácie: Slovenská organizácia na ochranu práv ľudských a národných, Spoločnosť Andreja Hlinku,Zväz protikomunistického odboja a Matica slovenská. Podľa informácie z novín (Sme, 24. marca, 4. strana) na záver stretnutia dali organizátori slovo vodcovi Slovenskej pospolitosti, ktorý vyzval na boj proti sionistickej snahe o svetovládu a prítomným pripomenul, že Slováci sa nikomu za Slovenský štát nemusia ospravedlňovať, ale naopak, majú byť hrdí na všetkých, ktorí sa o Slovenský štát zaslúžili." Z vyššie uvedeného zdroja pochádza aj informácia, že na oslave prítomný arcibiskup Mons. Ján Sokol požehnal vodcovi, podal mu ruku a vyjadril celej Slovenskej pospolitosti podporu.

Zatiaľ poslednou informáciou v súvislosti s Pospolitosťou a jej vodcom je správa z 9. septembra, ktorá hovorí, že vodcu Mariána Kotlebu a jeho matku napadli a zbili neznámi útočníci. Vodca utrpel ľahšie zra-nenia s týždennou dobou liečenia.

Verejne prezentovanou reakciou je vyhlásenie uvedené na internetovej stránke Pospolitosti, ktoré uvádzam v plnom znení:

Vyhlásenie Hlavného vedenia SP-NS k dnešnému útoku na nášho Vodcu

Dnes 7. septembra 2005 v poobedňajších hodinách došlo v Banskej Bystrici k fyzickému útoku na Vodcu Slovenskej Pospolitosti-Národnej strany. Útočníci použili k napadnutiu Vodcu a jeho matky baseballové palice. Tento útok bol plánovaný a predchádzala mu masívna lživá kampaň zo strany sionistických médií a organizácií. Preto sa SP-NS nebude zaoberať vykonávateľmi tohto teroristického činu, ale svoju pozornosť bude venovať tým, ktorí pripravili živnú pôdu pre spáchanie tohto brutálneho útoku. Polícia v Banskej Bystrici v tejto súvislosti už začala vyšetrovanie. Včera 6. septembra došlo taktiež k poškodeniu osobného majetku Vodcu a jeho rodiny. K podobným útokom na nášho Vodcu a jeho majetok dochádzalo už v minulosti, ale polícia pravdepodobne nemala záujem tieto skutky vyšetriť. Veríme, že polícia sa k tejto záležitosti postaví kompetentnejšie a zodpovednejšie ako v minulosti, aby SP-NS v súčinnosti s inými nacionalistickými organizáciami doma alebo v zahraničí nemusela zastúpiť políciu pri vyšetrovaní tohto prípadu.

Na stráž

Otázkou na záver je len to, čo sa musí stať a čo musí nejaká fašistická organizácia urobiť, aby orgány dnešnej Slovenskej republiky uznali, že sa jedná o propagáciu fašizmu a postavili takúto organizáciu mimo zákon.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.