Lety a komunisté

Český komunista z evropského parlamentu Ransdorf v dubnu komentoval, jakýže to vlastně byl za okupace tábor pro Romy v Letech u Písku. Jako historik vím, pravil, že se ohledně Letů bezuzdně lže. Žádný skutečný koncentrák tam nikdy nebyl. Bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl i zmocněnec současný Svatopluk Karásek podali kvůli tomuto výroku na Ransdorfa trestní oznámení, ale policie před pár dny rozhodla, že europoslance stíhat nebude.

Nejvyšší státní zastupitelství má nyní prověřit postup policie. Bude se znovu nechutně slovíčkařit o lidském utrpení: Lety, jak již dříve Ransdorf vysvětlil, byl tábor sběrný, což není totéž co skutečný tábor koncentrační. Nejspíš opět přijde ke slovu vysvětlení jiného historika, že letský tábor nebyl klasickým koncentračním táborem. Byl to tábor, který měl toto etnikum soustředit. Možná budeme moci naslouchat i autorovi odborného posudku, podle něhož v Letech nešlo o koncentrační tábor v tom slova smyslu, v jakém ho chápeme. A zatímco ti i oni budou znovu poměřovat válečnou persekuci Romů, na jejímž začátku tak jako u Židů stála místa povinného shromáždění v nelidských podmínkách a na konci plynové komory, my ostatní si můžeme uvědomit i něco jiného. Na prvním místě odpudivost, s níž se předstírá, že zadržování, shromažďování a internování našich romských spoluobčanů netvořilo za války součást procesu, který byl ve svém celku procesem vyhlazovacím, směřujícím od koncentrace - koncentráků - k exterminaci. Současně nám však razance Ransdorfova tvrzení připomíná, jak neměnný zůstává pohled českého komunisty na svět.

Když ještě Ransdorfova strana této zemi vládla, velice si dávala záležet na tom, aby - nedej bože - nevešlo v obecné povědomí, že osud českých Židů, o Romech nemluvě, byl za války poněkud jiný než ostatních obyvatel. Hovořilo se o 360 000 obětech nacismu v Československu, ale zamlčovalo, že na 270 000 z nich byli Židé. Výpravy směřující za komunistického režimu do Terezína navštěvovaly Malou pevnost, ale o sousedním ghettu, koncentráku na našem území s 35 000 mrtvými, průvodci mlčeli.

Jak ukazuje Ransdorfův postoj k táboru v Letech, komunisté si stále chtějí historií posloužit. Strana, která lidi považovala za masu, a ztotožňovala se s lidem, dodnes nepřipustí, aby lid nebyl jednolitý: bez zvláštní zmínky tu o Židech, tu o Romech. Hovořit o koncentráku v Letech, uznat, že jeho poslání se v konečném důsledku principiálně nelišilo od koncentračních táborů jiných, by navíc pro české komunisty znamenalo přiznat, jak hanebně se tato země pod jejich vedením zachovala vůči romským obětem rasové persekuce. Na místě tábora v Letech vznikl vepřín. Ransdorf dobře ví, že svým výrokem bojuje za jeho zachování, ale také že hájí komunistické barbarství. Proč by to však neučinil? On i jeho strana jsou takové přirozenosti - a navíc rétorika vnímaná jako protiromská může komunistům přilákat voliče. Hle, k čemu se také hodí někdejší koncentrák.

Klíčová slova

Petr Uhl, Svatopluk Karásek

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.