Židovské muzeum ve Varšavě

Příští rok by se ve Varšavě mělo začít stavět nové židovské muzeum. V soutěži na návrh budoucí budovy, do níž se přihlásili přední architekti, jako Daniel Libeskind, Peter Eisenman nebo Zvi Hecker, nakonec zvítězili finští odborníci - Rainer Mahlamaki a Ilmari Lahdema..

Podle sponzorů by varšavské muzeum nemělo být dalším památníkem holocaustu, ale spíše připomínkou bohaté a dlouhé historie Židů v Polsku. Kromě tragického konce polského židovského společenství by v muzeu měla být věnována dostatečná pozornost pomoci, kterou Židům poskytovali Poláci. Podle posledních údajů byl do takové pomoci zapojen například každý desátý Polák žijící ve Varšavě.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.