Mezinárodní tábory ASF

Německá organizace Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) s pobočkou v Praze organizuje každoročně na 20 letních mezinárodních táborů pro mladé lidi z 15 zemí Evropy. ASF vznikla v roce 1958, jejím hlavním posláním je poučení se z minulosti, vyrovnání se s nacionalismem, pravicovým extremismem, totalitními režimy a jejich zločiny. Zájemcům se nabízí možnost pracovat v místech spjatých s 2. světovou válkou, v bývalých koncentračních táborech, v židovských komunitách, na židovských hřbitovech a synagogách, účastnit se táborů společně s mentálně nebo tělesně postiženými lidmi, s lidmi z národnostních menšin atd. Podrobné informace i přihlášky na tábory najdete v němčině a angličtině na adrese www.asf-ev.de. Pracovníci ASF o všech aktivitách podají informace na adrese info@servitus.cz, telefonním čísle +420 296 243 352 nebo přímo v kanceláři organizace Servitus, Vladislavova 12, Praha 1.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.