Seminář v Brně

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) připravilo koncem ledna v Brně již podruhé seminář Den proti antisemitismu. Moderátorem semináře byl předseda ICEJ ČR M. Kallus. Izraelský velvyslanec A. Avnon se zaměřil na problém antisemitismu z hlediska Státu Izrael. Podtrhl, že věří v neopakování podobné situace, jaká vedla k vyvraždění milionů Židů. Nicméně jeho stát je připraven na záchranu Židů použít i sílu. Připomenul oficiální politiku řady arabských zemí, v nichž není (z hlediska Židů) hlavním problémem antisemitismus lidový, ale ten úřední, sponzorovaný státem. Moderní antisemitismus přijímá nové mimikry, nejvýstižněji charakterizované rovnicí antisemitismus = antiamerikanismus = antizápadnictví. V závěru vystoupení naznačil, čím mohou česká veřejnost a vláda pomoci: v EU nyní probíhá diskuse o definici terorismu a zařazení určitých hnutí na listinu zakázaných Z hlediska Izraele je takovým hnutím nepochybně libanonský Hizballáh, podporovaný a řízený ze Sýrie a Iránu.

Ředitel ŽM v Praze Leo Pavlát shrnul historii antisemitismu a upozornil mj. na to, že s židovským národem jsou spojovány pojmy, z nichž některé jsou mýty (snaha o světovládu), jiné mají racionální jádro a tvoří např. podstatu židovské víry (vzdělanost - na jejím počátku je povinnost studia Tóry, ctižádost, mobilita, schopnost riskovat).

Autor těchto řádků se zaměřil na internet ve vztahu k danému tématu. Na konkrétních příkladech ilustroval metody šíření antisemitských projevů a zejména jejich obtížnou postižitelnost. Projevy, které v jiných médiích jsou aspoň teoreticky vystaveny riziku právního postihu, jsou v prostředí sítě skryty v hluboké anonymitě, a navíc technické zdroje (servery) se zpravidla nacházejí v cizině, mimo dosah i tak váhavé české jurisdikce. Zvláštní kapitolu pak tvoří veřejný prostor kolébky demokracie - USA. Méně přívětivou tváří je absolutně pojímaná svoboda slova, v jejímž rámci lze provozovat nerušeně tak antisemitskou propagandu, jakou hlásá nechvalně proslulý web Jew Watch a řada dalších.

Závěrečnou přednášku přednesl moderátor a věnoval ji historickému konfliktu mezi křesťanstvím a judaismem. Hovořil o řadě mýtů, které po staletí provázejí a podněcují odpor vůči Židům, připomněl řadu význačných osob, které se v minulosti zasloužily o protižidovské postoje. V závěru vystoupení konstatoval, že církev se, přinejmenším v posledních 60 letech, postupně mění. Jako příklad přetrvávajícího antisemitského postoje uvedl stanovisko Světové rady církví vyzývající k bojkotu izraelského zboží na palestinských územích. Diskuse probíhala průběžně ke každé přednášce a byla vedena zejména v duchu dotazů, čím můžeme my všichni přispět k potlačení antisemitismu, respektive do jaké míry je nákazou postižena česká společnost.

Klíčová slova

Leo Pavlát

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.