Neznámý známý Peter Benenson

Zemřel zakladatel Amnesty International

Grigorij Benenson, židovský bankéř původem z Petrohradu, si jednoho dne přál, aby jeho vnuk změnil příjmení a nadále se jmenoval po něm. A protože se jednalo o poslední přání značně bohatého muže, bylo radno mu vyhovět: Tak se stal ve svých dvaceti letech Peter Solomon Peterem Benensonem.

Tento mladý muž se narodil v Londýně v roce 1921. Jeho otec plukovník Harold Solomon zemřel, když byl ještě malý, a tak ho vychovávala matka. Jmenovala se Flora a byla vášnivou sionistkou, která - jak se o ní traduje - ve třicátých letech pracovala pro KGB. Benenson po ní zdědil celoživotní levicovou orientaci, značně netypickou pro londýnskou buržoazii. Pořádal sbírky ve prospěch španělských republikánů, organizoval péči o židovské děti, kterým se podařilo uprchnout z Německa, a jako advokát se specializoval na odborářské a politické případy. Jeho působení v soudních síních od Madridu po Nikósii a od Budapešti po Pretorii mu postupně získalo proslulost, která mu umožnila založit v roce 1959 mezinárodní společnost advokátů Spravedlnost, jejímž cílem bylo zasazovat se o respektování základních právních principů kdekoli na světě.

Jednou, vypráví Flora Solomonová ve své autobiografii Z Baku do Baker Street, četl Peter v novinách, že dva Portugalci byli odsouzeni k sedmi letům vězení za to, že si v jedné lisabonské restauraci připili na svobodu. Z právního hlediska bylo na nějaký zásah pozdě. Peter ale dostal nápad: zaplavíme Salazarovu vládu korespondenčními protesty. Současně přišel s myšlenkou zorganizovat Světový rok vězňů svědomí. V historickém článku, publikovaném 28. května 1961 současně v London Observeru a v Le Mondu, byl pod fotografiemi šesti nejznámějších osobností popsán osud tisíců nevinných vězňů, uvězněných jen proto, že projevili vlastní názor. Výzva k amnestii 1961 měla obrovský dopad. V jejím duchu spolupracovali spisovatelé a advokáti, novináři, politici i nezávislí intelektuálové. Po celém světě se vytvářely skupiny, které si braly patronát nad jednotlivými vězni a psaly dopisy v jejich prospěch. Amnesty International byla na světě.

V roce 1977 byla Amnesty International - podvratný antikomunistický živel podle komunistické strany Československa, přisluhovač satana v očích ájatolláha Chomejního - vyznamenána Nobelovou cenou míru.

V psychiatrické léčebně jsem byl naprosto oddělen od světa, vzpomíná bývalý sovětský disident Viktor Davydov. Ale jednoho dne jsem dostal dva dopisy a pak další a další. Díky nim jsem neztratil zdravý rozum. Po propuštění mě předvolali na KGB. V kanceláři mi ukázali úplnou horu dopisů. 'Proboha,' naléhavě žádal plukovník, 'napište jim, že už jste na svobodě. Jen ať už přestanou posílat ty dopisy!'

Peter Benenson mohl opustit tento svět s vědomím, že přijatému jménu dělal čest.

(Z časopisu L'Arche přeložil J. Daníček. Redakčně upraveno.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.