Ani Etiopana, ani Sefarda

V pondělí 21. března si lidé po celém světě připomněli Den pro odstranění rasové diskriminace. Poprvé ho OSN vyhlásila roku 1966 jako připomínku události v jihoafrickém městě Sharpville. Při pokojné demonstraci proti apartheidu zde policisté 21. 3. 1960 zastřelili 69 lidí.

Letos poprvé byl tento den vyhlášen i izraelským Knesetem a při této příležitosti byl uskutečněn průzkum veřejného mínění, zabývající se mírou rasové a náboženské nesnášenlivosti v zemi. Výsledky nejsou uspokojující: 43 % Izraelců by nebylo ochotno uzavřít sňatek s Etiopanem (Etiopankou), ani by nechtělo, aby tak učinily jejich děti. Přes 50 % Izraelců odmítá žít ve stejné čtvrti s arabskými rodinami, 25 % by si nepřálo, aby si jejich děti vzaly pobožného Žida (Židovku) a 10 % by nesouhlasilo s tím, aby si děti vzaly člověka ze sefardské rodiny.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.