Žákovské soutěže v Památníku Terezín

Jako každý rok uspořádal i letos v červnu Památník Terezín slavnostní odpoledne s předáváním cen úspěšným žákům a studentům z českých škol, kteří vyhráli ceny v literárních a výtvarných soutěžích. Tentokrát na téma, vyjádřené heslem: Zůstat člověkem. Soutěžilo se ve dvou kategoriích pro základní a střední stupeň škol. Záštitu nad soutěžemi, včetně dotací, převzala Terezínská iniciativa a paní Hana Grienfieldová, bývalá vězeňkyně terezínského ghetta. Vítězům poblahopřáli bývalí vězni, pracovníci Památníku Terezín a svým zpěvem i sbor Základní školy v Terezíně. Dík za dlouholetou aktivitu při seznamování žáků s historií holocaustu patří vzdělávacímu oddělení Památníku Terezín a především učitelům škol, kteří v tomto směru žáky vedou.

Klíčová slova

Hana Grienfieldová

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.