Pamětní deska ve Strančičích

Při příležitosti 600. výročí obce Strančice u Prahy byla 30. 7. 2004 odhalena na budově místní synagogy pamětní deska dvaceti třem obyvatelům, kteří zahynuli v holocaustu. Protože zbylí tři členové z původní židovské obce zemřeli mezi léty 1938-1942, šlo o nově přistěhované obyvatele převážně ze zabíraného pohraničí (Liberec, Chomutov, Jesenice).

Spolu s odhalením pamětní desky byla uspořádána výstava, zachycující význačné události židovské komunity od postavení synagogy roku 1848 až k době šoa (koncentrační tábory Terezín, Osvětim, Treblinka, Malý Trostinec) a datu 25. ledna 1945, kdy zastavil v místní železniční stanici vlak smrti. Výstava se těšila ohromnému zájmu, za první 3 dny přišlo 770 návštěvníků (!), a proto byla prodloužena do počátku nového školního roku, aby ji mohly zhlédnout i školy z obce a okolí.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.