Konference v Jad Vašem

V rámci oslav 50. výročí vzniku jeruzalémského památníku Jad vašem se v areálu této instituce konala již 4. mezinárodní konference pro pedagogy, učitele a lektory, kteří se zabývají výukou holocaustu. Konferenci pořádal památník k 50. výročí svého vzniku, spolu s organizací Oranim Educational Initiatives. Letos do Jeruzaléma přijelo téměř 400 pedagogů ze 30 zemí. Základním tématem setkání bylo nebezpečí vzrůstajícího antisemitismu. Zazněly tu závažné názory, mj., že antisemitismus není jen souborem předsudků, ale spíše kulturním fenoménem. V současné době lze zaznamenat několik jeho podob. Tu nejnápadnějí provozují pravicoví radikálové, mnohem nebezpečnější vyznávají levicově orientovaní intelektuálové a akademici a také řada médii. Svou nenávist zakrývají voláním po dodržování lidských práv na Blízkém východě. K přínosům konference patřily malé workshopy, na kterých účastníci z různých zemí prezentovali své programy (z České republiky vystoupili s příspěvky Jan Munk, ředitel Památníku Terezín a Marie Zahradníková ze Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze). K jeruzalémskému setkání přineseme referát v příštím čísle Rch.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.