V pořadí osmý

Institut Terezínské iniciativy vydává už řadu let v české a německé verzi sborníky zabývající se okolnostmi a následky šoa především na našem území. Sborníky si získaly jméno kvalitním výběrem příspěvků a nadprůměrně pečlivou editorskou prací. Fakt, že zatím poslední, v české verzi osmý sborník Terezínských studií a dokumentů 2003 si tyto kvality uchovává, nepřekvapí - připravily ho editorky předchozích opusů. Něco se však přece jen změnilo: vydávání sborníku se ujalo nakladatelství Sefer a sborník má novou grafickou úpravu a přebal (návrh A. Krejča) a pro čtenáře přátelštější podobu. Nejen vnější: ukazuje se, jak dobré bylo rozhodnutí editorek sborník více otevřít tématům neterezínským a příspěvkům nejen čistě historickým. Z tohoto pohledu je námětem i žánrem pozoruhodný hned úvodní text R. Bondyové - jakýsi žalozpěv, rekviem nad podobou a historickým odleskem jmen lidí zaznamenaných v Terezínské pamětní knize. Základní téma sborníku představuje uprchlická a vystěhovalecká problematika, jíž se více či méně dotýká většina příspěvků. Hlavní pozornost mu věnují K. Čapková v práci o Theodoru Lessingovi, A. Hájková v záznamu osudu rodiny Ehrmannových, L. Londonová ve studii o chování britské vlády k židovským uprchlíkům z ČSR, M. Shlainová v práci o úsilí J. Edelsteina o záchranu Židů z protektorátu, tematicky sem patří i tři další texty: D. Řepové o Emilovi Utitzovi v Terezíně, M. Veselské o sběrateli umění Oskaru Federerovi a C. Stodolské o terezínské malířce Malvíně Schalkové. Za pozornost stojí také studie I. Kamence o hlavních rysech arizačního procesu na Slovensku, R. Kuwaleka o málo známém KT v Izbici, M. Veselské o úloze tzv. Einsatzstabů při arizaci majetku i další z celkem patnácti příspěvků sborníku.

Lorencová, Eva; Milotová, Jaroslava. Terezínské studie a dokumenty 2003. Praha: Institut Terezínské iniciativy v nakl. Sefer, 2004, s. 374.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.