OSN a antisemitismus

Poté, co zazněla ostrá kritika představitelů amerických židovských organizací, že OSN ignoruje rostoucí antisemitismus ve světě, uskutečnila tato světová organizace první seminář o antisemitismu ve své historii. Seminář, jehož se zúčastnilo více než 400 lidí, zahájil generální tajemník OSN Kofi Annan. Annan prohlásil, že OSN musí postupovat tvrdě vůči antisemitismu, a přiznal - při diskusi o nyní již neplatné rezoluci OSN z roku 1975, jež přirovnala sionismus k rasismu-, že postoj OSN vůči antisemitismu nebyl vždy odpovídající. Annan také vyzval OSN, aby přijala nedávnou deklaraci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která antisemitismus odsuzuje.

Klíčová slova

Kofi Annan

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.