Kompenzace rakouským obětem nacismu

Oběti nacismu, které byly občany Rakouska 13. března 1938 a jejich děti, osoby trvale žijící v Rakousku v letech 1928-1938 a jejich děti, a také děti narozené v koncentračních táborech v Rakousku rodičům, kteří byli rakouskými občany nebo žili v Rakousku nejméně 10 let, mohou požádat do 30. června o jednorázovou kompenzaci ve výši 7000 dolarů za arizovaný majetek (nájemní smlouvy, obchodní smlouvy, nábytek a osobní předměty).

Rakouský národní fond, který peníze vyplácí, byl založen v roce 1995 po jednáních mezi rakouskou vládou a Claims Conference. Fond vyplácí také jednorázovou kompenzaci ve výši ekvivalentní 70 000 rakouských šilinků obětem nacismu z Rakouska či žijícím v Rakousku. O tuto částku lze požádat kdykoliv (částku již obdrželo na 27 000 přeživších, z nichž 80-85 procent jsou Židé).

Kontaktujte Rakouský národní fond na adrese: Nationalfonds der Republik Österreich, Parliament, A-1017 Wien, Österreich, tel.: 431 408 1263 nebo 431 408 1264, fax: 431 408 0389; e-mail: sekretariat@nationalfonds.org. Další informace jsou vám k dispozici na www nationalfonds.org.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.