Nová informační kancelář Mezinárodní organizace pro migraci

Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration - dále jen IOM) je dle Německého nadačního zákona zodpovědná za zpracování a výplatu žadatelů za uznané majetkové újmy v období národního socialismu. U IOMu bylo k 31.12.2001 podáno celkem 28 950 žádostí ze 67 zemí, z toho 4941 žádostí bylo podáno z České republiky. Doposud bylo vyrozuměno 1115 českých žadatelů, z nichž celkem bylo rozhodnuto 252 pozitivně a 863 negativně.

Pro žadatele, jejichž žádost nesplňuje kritéria Německého nadačního zákona, je od 13.8.2003 otevřená informační kancelář, jež bude poskytovat žadatelům o majetkové újmy relevantní informace pro sepsání odvolání, pomáhat jim dohledat dobovou dokumentaci a umožnit jim nahlédnout do současných studií týkajících se dané problematiky. Kancelář se nachází v prostorách České rady pro oběti nacismu, Husinecká 5, Praha 3, 130 00, veřejnosti je dostupná každé úterý od 8.00 - 16.00 hod a středu od 8.00 - 13.00 hodin.

Tyto služby budou financovány z prostředků poskytnutými Českou radou pro oběti nacismu, nadačním fondem. Tento projekt zastřešuje organizace Hidden Child Praha-Ukrývané děti.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.