Protokoly sionských mudrců v Egyptě

Televizní stanice v Egyptě a dalších zemích arabského světa vysílají 41dílný seriál s názvem Rytíř bez koně. Proti jeho vysílání se denně objevují protesty v amerických a izraelských novinách. Zápletka seriálu je totiž založena na tom, že Protokoly sionských mudrců jsou skutečně židovským dílem. Židé se - poté, co ovládli Rusko - rozhodnou podrobit si i Egypt. Proti zlolajným Židům se postaví hrdina seriálu, Egypťan Háfiz Nagíb.

Protesty ze Západu rozpoutaly v egyptských novinách bouřlivou debatu o tom, zda je správné seriál vysílat. Až na výjimky, které poukazují na to, že protokoly jsou podvrh, se autoři článků shodují, že není proč seriál zakázat, a proti nařčení z antisemitismu se brání. Argumentují např. takto: Jak můžeme být antisemité my, kdo jsme sami původem semité, a dokonce víc než oni (tj. Židé)? Jiní tvrdí, že na tom, zda jsou protokoly falzifikát, či nikoli, vlastně vůbec nezáleží. Nejdůležitější otázka zní, píše se např. v úvodníku vládního deníku Al-Achbar, cožpak v praxi sionismus, a to zejména v naší generaci, netouží po tom, ovládnout celý svět penězi, vraždami, sexem a dalšími zavrženíhodnými způsoby?

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.