Pietní akt ve Vimperku

Pohraniční město Vimperk v jihozápadních Čechách, před rokem 1945 osídlené převážně Němci, nedávno uctilo památku zaniklé židovské komunity a její synagogy pamětní deskou.

Počátky židovského osídlení ve Vimperku sahají do 20. let 17. století a židovští obyvatelé významnou měrou přispěli k hospodářskému rozvoji tohoto města. Do života vimperských Židů tragicky zasáhla německá okupace českého pohraničí a později i vnitrozemí. Židé (spolu s Čechy) museli po záboru Sudet město opustit, avšak záhubě neunikli ani ve vnitrozemí - většina z nich byla umučena v nacistických koncentračních táborech. Vimperská synagoga, která byla slavnostně zasvěcena 3. ledna 1926, byla již 10. listopadu 1938 vypálena místními nacisty.

V neděli 22. června 2003 byla ve Vimperku slavnostně odhalena pamětní deska zničené synagogy a zavražděných židovských spoluobčanů. Pod záštitou města a Společnosti pro obnovu synagogy ve Čkyni proběhl v místě někdejší svatyně pietní akt. Hlavním celebrantem ekumenické duchovní slavnosti byl pan Arnošt Neufeld, vrchní kantor synagogy v Brně, který pronesl pozdravný a děkovný projev, udělil Birkat kohanim a přednesl liturgické zpěvy Šiviti a El male rachamim a modlitbu Kadiš. Homilie proslovili křesťanští duchovní - pan Vladimír Valíček z Církve československé husitské a msgre Karel Fořt z Římskokatolické církve. Projev o historii vimperské židovské komunity a její synagogy přednesl PhDr. Jan Podlešák, který rovněž navrhl text pamětní desky. S kratším pozdravným a děkovným projevem vystoupila i starostka Vimperka paní Stanislava Chumanová. Federaci židovských obcí v ČR zastupoval na pietním aktu její místopředseda pan Otto Herman. Slavnosti se zúčastnilo asi 50 místních občanů a hostů.

Městu Vimperku a všem, kteří se zasloužili o pořízení pamětní desky a o důstojný průběh pietního aktu náleží upřímný dík. Mimořádné poděkování a uznání patří panu vrchnímu kantorovi Arnoštu Neufeldovi z Brna, který po řadu let obětavě přijíždí do jižních Čech, aby zde u příležitosti obnovy židovských památek celebroval posvátnou liturgii.

Klíčová slova

Arnošt Neufeld

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.