Konference Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám

Tuto mezinárodní konferenci pořádá hl. m. Praha v rámci 3. setkání národnostních menšin a její účastníci se budou zabývat zkušenostmi českých i evropských občanských sdružení národnostních menšin a dalších odborníků s otázkami identity, kulturní specifičnosti, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Dále se bude hovořit o otázkách národnostních menšin ve vztahu k české veřejnosti, k dětem a mládeži v českých školách.

Kromě plenárního zasedání konference se počítá i s rozdělením do pracovních sekcí zaměřených na otázky bikulturismu, bilingvismu, prosazování tolerance ve vztahu k národnostním menšinám, otázky integrace cizinců.

Konference se koná ve dnech 13. a 14. listopadu v Národním domě na Smíchově.

Přihlášky a případné dotazy adresujte písemně na referenta pro národní menšiny PhDr. Jaroslava Balvína, CSc. - Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, telefon: 236 003 140.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.