Znovu Židovské Město pražské

Vyšla největší obrazová kniha, zachycující proměny bývalého ghetta

Masný krám, Rabínská ul. J. Jaksch, kol. 1902.

Při práci na textu a obrazovém vybavení publikace Židovské Město pražské, která vyšla v listopadu v Praze, se sešlo několik předních odborníků. Historik A. Pařík ze Židovského muzea v Praze píše o dějinách této výjimečné čtvrti a jejím stavebním vývoji, historička K. Bečková z Muzea hlavního města Prahy referuje o vyobrazení čtvrti na slavném Langweilově modelu Prahy a o její pozdější asanaci, architekt Z. Lukeš ze Správy Pražského hradu referuje o zástavbě asanovaných míst. Autorem koncepce a grafické podoby je nakladatel a výtvarník Edmund Orián. Obrazový materiál měli na starosti fotografové V. Simmer, J. Diviš, K. Scheuflerová a M. Fokt a grafik M. Lán. Knihu připravilo nakladatelství EPOQUE 1900, které se specializuje na vydávání výpravných obrazových publikací, mapujících období přelomu 19. a 20. století prostřednictvím vzácného dobového materiálu.

Staronová a Vysoká synagoga. A. Adler, 1905-1906.

Úvodní kapitoly Židovského Města pražského podrobně informují o kulturním, společenském, duchovním i stavebním vývoji čtvrti do konce 19. století. Ilustrační doprovod tu tvoří vzácné mapy a veduty, středověké rytiny ze života židovské komunity, portréty význačných osobností ghetta, vyobrazení povodní, požárů, pogromů či vypovězení Židů z Prahy.

Průhled Maiselovou ulicí. J. Eckert, 1895.

Na přelomu 19. a 20. století bylo Židovské Město s výjimkou několika synagog a radnice zbořeno. Průběh asanace a nová zástavba na území zaniklého ghetta jsou námětem dalších kapitol. Tato část je bohatě ilustrovaná fotografiemi z demolic, záběry nově postavených ulic a bulvárů s celou řadou architektonicky hodnotných novostaveb z ateliérů vynikajících architektů.

Kostel Sv. Ducha a Španělská synagoga. J. Kříženecký, 1912.

Převážná část obrazového materiálu pochází ze sbírek Archivu a Muzea hlavního města Prahy, Státního ústavu památkové péče, Židovského muzea v Praze, Technického muzea, Náprstkova muzea a Národní galerie. Nejvýznamnější jsou soubory fotografií pořízených J. Eckertem a J. Kříženeckým na objednávku pražského magistrátu jako dokumentace staré zástavby (větší část tohoto materiálu byla zničena v roce 1945 za Pražského povstání při požáru Staroměstské radnice, kde v té době sídlil městský archiv). Neméně zajímavé jsou snímky J. Jaksche a K. Dvořáka a také anonymních fotografů, publikované v této knize poprvé.

Pohlednice Z. Reacha podle fota z r. 1886.

Ke kompletnosti obrazového materiálu podstatně přispěl unikátní nález více než 300 fotografií J. Eckerta, pořízených z původních negativů někdy ve 20. až 30. letech, považovaných dlouhou dobu za ztracené. Tyto významné fotografické soubory doplňují akvarely V. Jansy, olejomalby J. Minaříka a kresby A. Kašpara, zachycující jedinečným způsobem atmosféru pražského ghetta před jeho zbořením. Výjimečný obrazový materiál publikace dotvářejí fotografické pohlednice z bývalého archivu milovníka staré Prahy, antikváře Z. Reacha se staršími záběry - dnes převážně ve sbírkách soukromých sběratelů.

Dvůr domu č. 889-I (u Dušní). Ateliér J. Eckerta, 1906.

Obrazová část Židovského Města pražského čítá přes 700 reprodukcí dobových rytin, litografií, kreseb, akvarelů, olejomaleb, fotografií i pohlednic, včetně snímků Langweilova modelu Prahy z let 1826 - 1836 s plastickým vyobrazením ŽMP. Z tohoto pohledu jde o dosud nejkompletnější a nejkomplexnější zachycení tohoto pražského územního celku. K výjimečnému účinku knihy napomohl velice dobrý ediční nápad: oproti zvyklostem jsou popisky pod obrazovým materiálem podrobné a komentativní, a nabízejí tak čtenáři nové průhledy do tematiky. Ocenění si zaslouží i grafická úprava, až na výjimky (barevný tisk odborných textů a rámečky) střídmá a přehledná, a také výborné grafické a technické zpracování publikace.

Orián, Edmund. Židovské Město pražské. Praha: EPOQUE 1900, 2003, s. 342. Formát 315 x 270 mm na křídovém papíře, 342 str., více než 700 barevných ilustrací, dvě vložené barevné mapy ŽMP (stav před asanací a stav po nové zástavbě). Prodejní cena 2400 Kč.

Pozor! Čtenáři Roš chodeš mohou získat 30 % slevy, pokud se prokáží prosincovým číslem s neproškrtnutým kupónem. Místo uplatnění slevy: Sokolovská 180, 180 00, Praha 8 (st. metra Palmovka). Jen po předchozí domluvě na tel. 266310 860, nebo 603 477 001, e-mail: banyai@albico. cz, nebo info@judaica.cz - F. Bányai.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.