Židovské Brno

V úterý 10. prosince se v literární kavárně pražského knihkupectví Academia konalo slavnostní uvítání nové knížky Klenovský, Jaroslav. Brno židovské. Historie a památky židovského osídlení města Brna / Jewish Brno. History and Monuments of the Jewish Settlement in Brno. Brno: ERA, 2002, s. 118. Jde o dvoujazyčnou publikaci, přinášející zatím nejkomplexnější přehled dějin, dnešního stavu a nemovitých památek brněnské židovské komunity - rozsáhlejší byla jen studie Brunner, Moritz. Geschichte der Juden in Brünn. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 137-170., ta se však zabývala především starší historií.

Jaroslav Klenovský je brněnský architekt, který se už dvě desetiletí věnuje ochraně a obnově synagog a židovských hřbitovů. Je také autorem encyklopedického průvodce Židovské památky Moravy a Slezska z roku 2001 (viz Rch 4/2002), mnoha odborných článků ve sbornících a časopisech, scénářů dokumentárních filmů a řady drobných publikací věnovaných památkám jednotlivých židovských obcí na Moravě (Boskovice, Brno, Dolní Kounice, Holešov, Jemnice, Kroměříž, Lipník nad Bečvou, Mikulov, Olomouc, Osoblaha, Ostrava, Prostějov, Slavkov u Brna, Tovačov, Třebíč, Třešť, Úsov, Velké Meziříčí) i v Čechách (Polná).

Nejnovější práce, o níž referujeme, vznikla podstatným rozšířením a aktualizací autorovy brožury Židovské památky Brna (1. vydání 1993). Původní text byl obohacen především mnoha novými údaji o životě židovské komunity a její náboženské obce ve 20. století. Jde o informace týkající se brněnských spolků, škol a dalších institucí, sociálních a kulturních aktivit, vývoje židovské obce po 2. světové válce a její dnešní činnosti.

Čtenáři jistě uvítají i nově přidané kapitoly Významné osobnosti židovského původu (encyklopedický přehled sedmdesáti osobností z různých oborů, které z Brna pocházejí nebo tu působily), Někdejší židovské továrny (od prvních židovských podnikatelů až po moderní průmyslové podniky, bankovní a obchodní domy), Židovští tvůrci v brněnské meziválečné architektuře (s medailonky 16 významných architektů a výčtem jejich staveb), Pamětní desky (přehled pamětních desek na budovách spojených s židovskou obcí a zdejšími rodáky, včetně desek nejnovějších), Židovské osídlení a památky v nejbližším okolí Brna (informace o osmi okolních obcích). Praktickým doplňkem je dále Slovníček používaných výrazů (vysvětlení židovských reálií a odborných termínů) a soupis literatury. Na záložkách desek publikace najdeme navíc přehlednou chronologii dějin brněnské židovské komunity. Všechny texty jsou ve dvou jazykových verzích - v češtině a angličtině.

Významnou složkou publikace jsou ilustrace. Kromě dvou vyklápěcích plánků na vnitřní straně desek (plán města s vyznačením 20 existujících i zaniklých budov, hřbitovů a sídel židovských institucí a plánek dnešního hřbitova s vyznačením budov, významných pomníků a hrobů) je to 5 historických rytin nebo kreseb a 48 novodobých snímků budov (včetně interiérů), 10 architektonických plánků a kreseb, 11 portrétů osob, 18 reprodukcí dokumentů (hlavně spolkových a firemních) a 23 dalších vyobrazení.

Z dalších nových knih připomínáme zatím poslední z řady Klenovského malých monografií věnovaných jednotlivým moravským obcím: Klenovský, Jaroslav. Židovská obec v Třešti. Historie, osobnosti, památky. Brno: Město Třešť, 2002, s. 46., prodává se za 95 Kč. Kromě stručných dějin židovské komunity se seznamem rabínů přináší autor soupis 104 obětí šoa, přehled stavebního vývoje a popis židovské čtvrti se soupisem domů, historii synagogy a hřbitova. Kniha má 34 fotografií, 7 plánků, 4 jiná vyobrazení a německé a anglické resumé. Jde o dobře zpracovanou publikaci, kterou jistě ocení četní návštěvníci města známého mnoha zajímavými židovskými památkami.

Velmi dobrou, obsahově bohatou monografii jihočeského městečkaLukavec v proměnách století vydalo Vydavatelství 999 v Pelhřimově (2002). Kniha o 340 stranách (cena neuvedena) je způli dílem historika - ředitele okresního archivu, další podstatnou část napsal dlouholetý obecní kronikář. Součástí publikace je přehled vývoje židovské obce, seznam obětí šoa i přeživších židovských obyvatel, soupis 61 domů s doloženými židovskými vlastníky nebo nájemníky a popis židovských památek.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.