Židé v Dolních Kounicích

V podvečer dne 27. února 2003 se v kulturním domě v Dolních Kounicích uskutečnilo slavnostní přivítání nové knihy s názvem Židé v Dolních Kounicích kolektivu autorů Milana Řiháčka, Efraima K. Sidona, Jaroslava Klenovského a Ruth Kopečkové. Publikace shrnuje dosavadní poznatky o staleté existenci kdysi významné židovské obce nedaleko Brna. Po přivítání přítomní autoři (z důvodu nemoci se omluvila paní R. Kopečková) několika slovy osvětlili svůj vklad do knihy. Následovala téměř dvouhodinová diskuse a beseda s více než půl stovkou místních obyvatel, kteří vzpomínali na jednotlivé židovské spoluobčany. Závěr večera patřil autogramiádě zúčastněných autorů.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.