Památník v Třebíči

ŽOB se ve spolupráci s městem Třebíč rozhodla vybudovat památník připomínající deportace židovských obyvatel Třebíčska. Tento památník bude umístěn před vstupem do gymnázia v Třebíči. V této budově byly v roce 1942 soustřeďováni Židé z oblasti Českomoravské vysočiny a odtud dále deportováni do koncentračních táborů. Výtvarného řešení se ujali ing. arch. Jaroslav Klenovský a akademický sochař Nikos Armutidis z Veverských Knínic. Kamenný památník vytvořený ve stylizované podobě menory ponese nápis: Památce židovských občanů Třebíčska odvlečených odtud na smrt v letech 1941 - 42.

Prosíme všechny, kdo mají zájem přispět na zřízení památníku, aby své příspěvky zaslali na účet ŽOB číslo 1345618329/0800, variabilní symbol 684 340. Jako identifikaci platby uveďte rodné číslo. Darovací smlouvu na požádání vyhotovíme.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.