Zájezd do Osvětimi

Celoroční spolupráce ŽO v Ostravě s Pedagogickým centrem v Ostravě (PCO) při výchovně vzdělávací a osvětové činnosti významně posiluje vliv obce na veřejnost. Přednášková činnost, besedy i pomoc studentům při zpracovávání ročníkových a diplomových prací k tematice holocaustu a judaismu stále pozitivněji vstupují do vědomí pedagogů základních i středních škol a umožňují jim kvalitnější komunikaci s žáky a studenty při poznávání všech aspektů holocaustu. Důkazem je i tematický zájezd pedagogů a studentů do Osvětimi, organizovaný dne 7.5.2003 ředitelem PCO, metodičkou výchovně vzdělávacích akcí PCO a naší židovskou obcí ve spolupráci s obcí v polském okresním městě Bialsko-Biala. O zdařilosti akce napovídá zejména její program a kladná hodnocení účastníků.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.