Deborah Lipstadtová v Praze

V pražském Biu Ilusion proběhla 23. června (v rámci festivalu Devět bran) přednáška, na níž se českému publiku představili dva přední světoví odborníci ve svých oborech: profesor ekonomie a ředitel Střediska pro izraelská studia na Americké univerzitě ve Washingtonu Howard M. Wachtel a profesorka na Emoryho univerzitě v Atlantě, historička a spisovatelka Deborah Lipstadtová.

Profesor Wachtel hovořil na téma nový antisemitismus v USA, jímž se rozumí antisemitismus zaměřený na kritiku Státu Izrael a jeho politiky vůči Palestincům, přičemž Palestinci jsou líčeni jako bojovníci posledního národněosvobozeneckého hnutí na světě a Izraelci jako kolonialisté a utlačovatelé. Na rozdíl od klasických forem antisemitismu propagují tyto nové myšlenky lidé s levicovými názory, většinou vysoškolsky vzdělaní, často studenti univerzit a profesoři na těchto školách - ohnisky protiizraelského učení v USA jsou katedry blízkovýchodních studií. V médiích, v tisku (včetně nejserióznějších deníků, jako je Washington Post) a televizi (CNN nevyjímaje) je znát zaujatost proti Izraeli, jež se projevuje otevřeným nepřátelstvím a nevyrovnaným zpravodajstvím, v jemnější rovině pak jazykovými nuancemi, jež napomáhají nenápadně, ale vytrvale vytvářet negativní obraz Izraele. Všechny tyto jevy profesor Wachtel analyzoval.

Vystoupení profesorky Lipstadtové mělo emotivnější a živější ráz. D. Lipstadtová je i u nás známá knihou Popírání holocaustu, sílící útok na pravdu a paměť (Paseka 2001) a především díky svému soudnímu procesu s předním popíračem holocaustu, anglickým historikem Davidem Irvingem. Právě o procesu Lipstadtová hovořila. Ačkoli jsem byla obžalovaná já a podle britského zákona ležela tíha důkazů na mně, rozhodli jsme se s právníkem změnit kauzu v podstatě na proces s Irvingem. Nedokazovali jsme, že ;k holocaustu došlo, to by bylo samo o sobě jeho zpochybněním, ale to, že Irving je lhář. Zmínila se o mj. o podpoře, kterou jí po celou dobu procesu projevovali přeživší. Brali mě jako svou svědkyni a svědkyni těch, kteří už mluvit nemohou, a já to považuji za velkou čest. Ta bitva mi byla Irvingem vnucena, ale měl-li ji někdo vybojovat, jsem ráda, že jsem to byla zrovna já, prohlásila.

S oběma přednášejícími přineseme rozhovory v následujících číslech Roš chodeš.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.