Výzva

Nadace Přemysla Pittera připravuje na podzim letošního roku pořady k 70. výročí založení Milíčova domu, který založil právě P. Pitter. V posledních letech 2. světové války se jako člen Výboru křesťanské pomoci židovským dětem zapojil do odboje proti nacistům. Podílel se na záchraně židovských dětí před odsunem do vyhlazovacích táborů a v letech 1945-47 inicioval a řídil záchrannou akci zámky pro děti z nacistických koncentračních táborů.

V této souvislosti hledáme děti, o které Přemysl Pitter pečoval. Přihlaste se laskavě na Kulturním odd. ŽOP, tel. 224 800 812, 224 800 813, e-mail: shifra@kehilaprag.cz. Adresa: Židovská obec Praha, Kulturní oddělení, Maiselova 18, 110 00 Praha 1.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.