Památník Terezín na konci léta 2002

Voda opadla již více než před měsícem a mnoho věcí se za tu dobu změnilo. Především se podařilo uklidit vybrané prostory, budovy a areály, aby bylo možné zpřístupnit část Malé pevnosti, Muzeum ghetta a expozice v Magdeburských kasárnách.

Dnes je již jasné, že řada expozic byla zcela zničena. V areálu Malé pevnosti voda zdevastovala stálou expozici o dějinách Terezína do začátku 2. sv. války, stálou expozici o koncentračním táboře v Litoměřicích založeném v roce 1944. Zcela zničena byla stálá expozice Internační tábor pro německé obyvatelstvo. Malá pevnost Terezín v letech 1945-1948. V přízemí Muzea ghetta byla poškozena podlaha, instalace však zůstala neporušená a je tedy momentálně součástí nabízeného programu. Podstatně více byly poškozeny před necelým rokem zpřístupněné expozice v kolumbáriu a v ústřední márnici bývalého ghetta. Ty bude třeba zcela obnovit (nezbytným předpokladem je vysušení prostorů). Zcela zničená je expozice v prostorách krematoria na Židovském hřbitově. Ani zde (a také v márnici), voda ještě zcela neustoupila, dobrou zprávou však je, že staticky krematorium narušené není. Definitivní jistotu však budeme mít až po úplném vysušení budovy.

Zatímco se naštěstí nenaplnily některé naše obavy ze škod, které jsme původně očekávali, objevila se postupně poškození, která bezprostředně po opadnutí vody nebyla patrná. Tak tomu bylo s expozicí v přízemí Muzea Malé pevnosti, která je věnována dějinám Policejní věznice pražského gestapa z let 1940-45. Vzlínáním se voda z původních asi 50 centimetrů vyšplhala až do výše zhruba metru. To si vynutilo zrušení expozice a otlučení stěn, aby se zabránilo další devastaci. Podobně nebylo nejprve patrné poškození v modlitebně, vytvořené ilegálně za války v jednom domě v nynější Dlouhé ulici. Stoupající voda zde začala ohrožovat malovanou výzdobu a hebrejské nápisy. Po konzultaci s památkáři byla odstraněna doplněná omítka, která byla nasáklá vodou, a celý prostor bude nutné znovu restaurovat.

Poškozeny jsou prakticky všechny přízemní místnosti v Malé pevnosti i ve městě. Nepoužitelné jsou momentálně všechny přízemní kanceláře v administrativní budově včetně archivu, knihovny a fotolaboratoře. Podlahy ve všech celách byly rozebrány, po restaurátorském ošetření budou vráceny na původní místo, zničená prkna budou nahrazena novými. Ošetřeny budou muset být všechny palandy a další původní vybavení jednotlivých cel. Celkový počet takto postižených prostor se blíží ke třem stům místností. Náprava bude tedy trvat dlouho.

Velkým problémem je poškození všech odborných dílen Památníku, což významně ovlivňuje možnost řešit nápravu některých škod vlastními silami. Proto byla jednou z priorit, kromě samotného vysoušení, obnova činnosti těchto pracovišť, oprava strojů a zařízení. Nejdůležitější je zprovoznění restaurátorské a konzervátorské dílny, která byla rovněž poškozena povodní.

Významným způsobem byly poškozeny prostory využívané pro vzdělávací programy. Byla zničena jídelna a poškozena kuchyně v Magdeburských kasárnách, zničeny byly také kanceláře, v nichž pracovali dobrovolníci z Německa a Rakouska. Rozsáhlé škody vznikly v nově rekonstruované ubytovně na Pražské ulici. Přízemí a suterén potřebují zcela nové vybavení. Ubytovací kapacity musely být rovněž využity pro ubytování našich zaměstnanců, kteří ztratili střechu nad hlavou.

Velká voda však nepřinesla jenom velké škody, ale také některé pozitivní věci. Na prvním místě to je vynikající spolupráce s reprezentací města. Kvalita vztahů mezi městem a Památníkem je nebývalá. Pokud mám poděkovat za pomoc lidem a institucím, kteří přispěchali, když jsme je nejvíc potřebovali, musím na prvním místě jmenovat paní starostku Čechovou a pana místostarostu Bureše. Velký dík za obětavost patří terezínským hasičům a také jejich kolegům z Mostu, kteří vyčerpali vodu z Národního hřbitova a z celého pevnostního příkopu Malé pevnosti. Poděkování patří rovněž policistům, kteří pomáhali zachraňovat umělecká díla z výstav, nebo našim kolegům z Muzea východních Čech z Hradce Králové, z litoměřické galerie, Národního muzea. Poděkovat musím rovněž brigádníkům z Litoměřic, které vedl pan senátor Bárta, z Hronova, které vedla paní starostka, brigádníkům vedeným Michalem Franklem nebo skupině Bejt Simcha, vedené Sylvou Wittmannovou, která v Památníku pracovala dokonce několikrát. Neocenitelnou pomoc nám poskytl pan ing. Pošvic a další dobrovolníci z Mnichovic. Významná byla pomoc vojáků, kteří v Památníku déle než měsíc vykonávali ty nejtěžší práce a bez nichž by postup prací zdaleka nebyl tak rychlý. Poděkovat musím svým spolupracovníkům, kteří se velice obětavě podíleli na záchranných pracích před velkou vodou i bezprostředně po ní. Velký dík patří i všem, kteří naše úsilí podpořili finančním nebo jiným darem. Jejich seznam je dlouhý a bude zveřejněn později.

Číslo povodňového účtu: 161850292/0600, GE Capital Bank Litoměřice.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.