Památce Židů z Dobříše

Ve čtvrtek 12. září se u pomníku obětí 2. světové války sešli představitelé a občané města Dobříše spolu se zástupci ŽO v Praze, aby si položením květin, krátkým projevem a přečtením jmen zahynulých židovských dětí připomněli tragický osud svých židovských spoluobčanů. Židé z Dobříše a z přilehlých obcí byli spolu se skupinou Židů z Benešovska (celkem 141 osob) 4. září 1942 transportem přes Prahu odvezeni do Terezína. Během příštích několika dní byly z transportu vyčleněny osoby starší šedesáti let. Všichni ostatní byli zařazeni do dalšího transportu, vypraveného 8. září směrem do Minska a dále do Malého Trostince, kam dorazil po čtyřech dnech cesty, 12. září 1942.

Poté bylo z transportu vyčleněno asi 40 mladých mužů na práce v táboře, zatímco všichni ostatní, včetně žen a dětí, se museli svléknout a nastoupit do připravených uzavřených nákladních aut. Tato auta měla zavedené výfukové plyny do vnitřku vozových kabin. Po uzavření utěsněných dveří automobily odjely k sosnovému lesu nedaleko Malého Trostince. Tam byli všichni naházeni do předem vykopaných hromadných hrobů, a pokud ještě jevili známky života, dobíjeli je příslušníci jednotek SS ranami z pistolí.

Po pietním aktu, který zakončil pražský rabín Efraim Sidon modlitbou, se za poměrně velké účasti dobříšské veřejnosti uskutečnila v bývalé synagoze, která dnes slouží jako kulturní dům, beseda s ing. Petrem Herrmannem, jehož předkové po řadu generací v Dobříši žili. Rodiče se po první sv. válce sice přestěhovali do Kladna, ale Petr Herrmann do Dobříše pravidelně jezdil na prázdniny a svátky, a tak je toto městečko trvale spojeno s jeho mládím. Vyprávěl o tom, co se tady i v Terezíně a v Malém Trostinci stalo, a jeho nepatetický, na vzpomínkách i faktech založený popis osudu zdejších Židů vyslechli přítomní, většinou mladí lidé, soustředěně a s pohnutím.

O Židech z Dobříšska shromáždil ing. Herrmann řadu dokumentů a textových i obrazových materiálů, které by mohly, pokud se najdou prostředky, vyjít v knižní podobě. Bylo by žádoucí, aby výsledky jeho dlouhodobé a záslužné práce byly veřejnosti brzy zpřístupněny.

Klíčová slova

Petr Herrmann, Efraim Sidon, Dobříš

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.