K rozsudku Nejvyššího soudu ČR

Užší výbor Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých přijal 16. 10. 2002 prohlášení, kterým reaguje na skutečnost, že Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek nad vydavatelem Hitlerova spisu Mein Kampf Michalem Zítkem. Soud svůj krok odůvodnil tím, že hnutí, které kniha propaguje, již neexistuje.

Jsme znepokojeni stanoviskem Nejvyššího soudu ČR, který zrušil rozsudek k vydání českého překladu knihy Mein Kampf, i když nepochybujeme o tom, že rozsudek plně respektuje naše zákony. Také nacisté měli své platné zákony, podle nichž se řídily nejen tehdejší soudy, ale také vykonavatelé těchto zákonů, sloužící v jednotkách SS a SA. Výsledkem byla 2. světová válka, koncentrační tábory a plynové komory - k této tragédii přispěly velkou měrou soudy ve službách nacionálního socialismu. Teprve norimberský proces, jehož mezinárodní tribunál byl nezávislý a řídil se demokratickým právem, ukázal, v čem je chyba. To již nemohlo vrátit život dvaceti milionům vojáků a třiceti pěti milionům civilistů, z nichž bylo šest milionů židů. Ctihodní soudci by se měli poučit z minulosti a vzít v úvahu, že na počátku této apokalypsy byl právě Hitlerův Mein Kampf.

Dá se pochybovat o tom, že ten, kdo by chtěl dnes dobývat svět, by si vzal tuto knihu za vzor. Ale její přitažlivost spočívá v její jednoduchosti a přímočarosti. Věřit jen v jednoho vůdce, být členem jednoho vyvoleného národa a všechny ostatní mít za podřadné služebníky. To je její největší nebezpečí pro tento složitý svět. Přitom v budoucnosti nemusí jít o kopii hitlerovského nacismu.

Když se pan Michal Zítko rozhodl vydat tuto knihu, učinil to proto, aby vydělal snadno a rychle mnoho peněz. To se mu podařilo. Z touhy po penězích pominul všechny vedlejší důsledky, které to bude mít. Nepomyslel na neonacistické skupiny, které jsou na našem území a často jsou oficiálně registrované, nepomyslel na neonacistické kapely z celé Evropy, které se k nám sjíždějí v důsledku děravých zákonů, nebral v úvahu ty, kteří jsou dodneška spjati s nacistickou minulostí, a odmítal vzít na vědomí všeobecně vzrůstající extremismus ve světě.

Říká se, že ten, kdo se z minulosti nepoučil, musí ji prožít znovu. V tom je to pravé nebezpečí, které vyplývá z Hitlerovy knihy. Nevíme, který zákon se dá na to použít. Ale víme, že Hitlerovým Mein Kampf to před 75 lety začalo a norimberským procesem to skončilo. I přesto následky pociťujeme dodneška. Z těchto zkušeností je rozsudek nezávislého Nejvyššího soudu špatným krokem. Právo dostalo přednost před morálkou.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.